Webudvikling (diplomuddannelse), afgangsprojekt

Diplommodul

Afslut diplomuddannelsen i Webudvikling ved at bruge din nye viden, hvor du demonstrerer din evne til at vurdere og håndtere problemer inden for dit fagområde gennem teori og metode.

Se datoer
Garanteret holdstart

Afslut din uddannelse!

Fagligt indhold 

Når du har bestået uddannelsens fire obligatoriske moduler og et valgfrit modul svarende til i alt 45 ECTS-point, kan du fortsætte med dit afgangsprojekt for at få en diplomuddannelse.

Du får mulighed for at gå i dybden med emner, der interesserer dig særligt meget, eller som er relevante enten for dine nuværende jobsituation eller fremtidige karriere – du bliver dermed specialiseret i et område efter dit eget valg!

Udbytte

Du får kompetencer, som bygger på en helhedsforståelse af det centrale fagområdes modeller og metoder anvendt på en praksisnær problemløsning.

Du kan således på et analytisk og metodisk grundlag tage professionel del i forskellige praksisnære og komplekse problemløsningsprocesser inden for linjens centrale fagområde.

Eksamensprojektet skal gennemføres individuelt, men problemstillingen til projektet laves i samarbejde med virksomheden. Din vejleder skal godkende din problemstilling senest fire uger efter semesterstart.

Målgruppe

Diplommodulet afslutter din uddannelsen i Webudvikling.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Julie Kowal Kristiansen, specialkonsulent Arbejder med området IT og kommunikation
Ann-Margrethe Frydenlund Jensen Studieadministrativ medarbejder

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Se datoer

Forløb