Børn i familieterapi

Diplommodul

Vil du udvikle dine kompetencer til at tilrettelægge terapeutiske forløb med børn og deres familier? Lær om respekt for familiens og barnets kompetencer, position og rettigheder.

Tilmeld modul

Understøt forandrings- og udviklingsprocesser

Fagligt indhold 

Med viden om teorier og metoder, der har betydning for terapeutisk arbejde med udgangspunkt i barnet eller den unge, kan du forstå og reflektere over tilrettelæggelse af et terapeutisk forløb med barnet eller den unge.

Du lærer om:

  • terapiekstern kundskab som baggrundsforståelse i arbejdet med børn i familieterapeutiske kontekster
  • samskabelse af den terapeutiske og den relationelle ramme mellem terapeut, barnet/den unge og familien
  • kreativitet i terapi- og samtalerummet med fokus på ikke-sproglige tilgange til terapi.

Udbytte

Du lærer at håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i terapeutisk arbejde med familien og barnet/den unge, hvor du bl.a. kan anvende ikke-sproglige tilgange til terapi.

Efter Børn i familieterapi kan du:

  • vurdere, begrunde og anvende metoder i samtalepraksis med børn/den unge med afsæt i familieterapi og relationel praksis
  • håndtere og formidle terapiekstern kundskab som baggrundsforståelse i arbejdet med børn i familieterapeutiske/relationelle kontekster
  • vurdere et terapeutisk samarbejde, igangsætte og støtte forandrings- og udviklingsprocesser i samarbejde med familien og samarbejdspartnere.

Niveau

Modulet hører under diplomuddannelse i Familieterapi og relationel praksis og kan tages som en del af den fulde akademiuddannelse eller som et enkeltfag. Børn i familieterapi er et valgfrit modul.

Målgruppe

Modulet er for dig, som er lærer, socialrådgiver, sundhedspersonale eller andet, og som ønsker at arbejde med børn i terapeutisk øjemed.

Susanne Fallesen Studiesekretær
Bente Falk Nielsen, uddannelseskonsulent Arbejder bl.a. med diplomuddannelser inden for Socialt arbejde samt studievejledning

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld modul

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb