Børn i familieterapi

Diplommodul

Vil du udvikle dine kompetencer til at tilrettelægge terapeutiske forløb med børn og deres familier? Lær om respekt for familiens og barnets kompetencer, position og rettigheder.

Se datoer

Understøt forandrings- og udviklingsprocesser

Fagligt indhold 

Med viden om teorier og metoder, der har betydning for terapeutisk arbejde med udgangspunkt i barnet eller den unge, kan du forstå og reflektere over tilrettelæggelse af et terapeutisk forløb med barnet eller den unge.

Du lærer om:

  • terapiekstern kundskab som baggrundsforståelse i arbejdet med børn i familieterapeutiske kontekster
  • samskabelse af den terapeutiske og den relationelle ramme mellem terapeut, barnet/den unge og familien
  • kreativitet i terapi- og samtalerummet med fokus på ikke-sproglige tilgange til terapi.

Udbytte

Du lærer at håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i terapeutisk arbejde med familien og barnet/den unge, hvor du bl.a. kan anvende ikke-sproglige tilgange til terapi.

Efter Børn i familieterapi kan du:

  • vurdere, begrunde og anvende metoder i samtalepraksis med børn/den unge med afsæt i familieterapi og relationel praksis
  • håndtere og formidle terapiekstern kundskab som baggrundsforståelse i arbejdet med børn i familieterapeutiske/relationelle kontekster
  • vurdere et terapeutisk samarbejde, igangsætte og støtte forandrings- og udviklingsprocesser i samarbejde med familien og samarbejdspartnere.

Niveau

Modulet hører under diplomuddannelse i Familieterapi og relationel praksis og kan tages som en del af den fulde akademiuddannelse eller som et enkeltfag. Børn i familieterapi er et valgfrit modul.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Målgruppe

Modulet er for dig, som er lærer, socialrådgiver, sundhedspersonale eller andet, og som ønsker at arbejde med børn i terapeutisk øjemed.

Jacob Cilius Lektor og studieleder
Susanne Fallesen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Se datoer

Forløb