Borgerinddragelse

Diplommodul

Arbejder du med borgerinddragelse?
På modulet udvikler du dit teoretiske og praktiske grundlag for at inddrage borgere og pårørende i pleje- og behandlingsforløb, så de i videst muligt omfang kan håndtere sygdom og behandling i eget hjem.

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Sæt fokus på borgerinddragelse!

Fagligt indhold 

Fremtidens sundhedsindsatser vil i stigende grad være rettet mod at svækkede borgere med komplekse sundhedsudfordringer og deres pårørende inddrages i beslutninger om og tager medansvar for borgerens sundhed, pleje og behandling.

På modulet får du redskaberne til at forstå udviklings- og forskningsbaseret viden om borgerinddragelse og hvordan den former samfundets og sundhedsvæsenets strategier og praksisser samt hvordan du anvender, begrunder og implementerer metoderne til systematisk borgerinddragelse i praksis.

Du lærer om: 

  • borger- og pårørendeinddragelse – begreber og metoder
  • anerkendende og involverende kommunikation
  • empowerment/magt
  • personcentreret pleje og behandling
  • kommunikationstræning/simulation.

Udbytte

Efter Borgerinddragelse kan du tilrettelægge, gennemføre og evaluere borgerinddragende kommunikation og efterfølgende formidle resultater og perspektiver af din egen indsats og erfaring med borgerinddragelse.

Du kan håndtere og videreudvikle borgerinddragende indsatser i praksis og derved påtage dig fagligt ansvar for og forholde dig kritisk til inddragelse af borgere og pårørende i pleje og behandling inden for rammerne af en professionel etik.

Niveau

Modulet hører under den Sundhedsfaglige diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Borgerinddragelse er et retningsspecifikt modul under retningen Borgernær sundhed.

Målgruppe

Uddannelsen er målrettet dig, der arbejder professionelt på det sundhedsfaglige område.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Kirsten Rue Honoré, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling og undervisning af den sundhedsfaglige diplomuddannelse
Susanne Fallesen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning Øvrigt materiale

Se datoer

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb