Brugerperspektiv, ressource-orientering og selvbestemmelse

Diplommodul

Vil du være med til at sikre gode vilkår for udsatte grupper?
Styrk din indsigt i udsatte gruppers særlige behov og levevilkår gennem tæt samarbejde med borgerne.

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Lær at øge borgernes selvbestemmelse og samfundsmæssige deltagelse!

Fagligt indhold

På uddannelsen lærer du at planlægge, gennemføre og evaluere indsatser, der medvirker til at fremme øget selvbestemmelse og demokratiske samfundsmæssige deltagelse.

Med viden om betydningen af selvbestemmelse og diversitet, lærer du at indgå i samarbejde med andre professionelle, borgere og pårørende om udvikling af øget brugerindflydelse og selvbestemmelse.

Du får viden om:

  • selvbestemmelse, demokratisk deltagelse og ressourceorientering
  • brugerperspektiv, empowerment, modstandsdygtighed, resiliens, demokratisk organisering og inddragelse
  • metoder til at øge borgernes selvbestemmelse og demokratiske, samfundsmæssige deltagelse.

Udbytte

Efter modulet kan du:

  • samarbejde med borgeren om at udvikle øget indflydelse på egen livssituation
  • planlægge, gennemføre og evaluere resiliensfremmende og rehabiliterende indsatser
  • indsamle viden og vurdere hindringer, begrænsninger og muligheder for selvbestemmelse hos individer i konkrete samfundsmæssige sammenhænge.

Niveau

Modulet hører under den Pædagogiske diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Brugerperspektiv, ressource-orientering og selvbestemmelse er et retningsspecifikt modul under retningen Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde.

Målgruppe

Modulet er for dig, som arbejder inden for det pædagogiske område, og gerne vil specialisere dig inden for et bestemt socialt miljø eller målgruppe.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Trine Lippert, studievejleder og lektor Arbejder bl.a. med ungdomspædagogik
Karina Elsig Thøgersen Studievejleder og lektor

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning Uddannelsesretningens studieordning

Se datoer

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb