Eksperimenterende didaktik og designtænkning

Diplommodul

Udvikl din undervisning gennem eksperimenterende tilgange, og bliv klogere på innovativ designtækning, så du kan indgå i samarbejder om pædagogik og didaktik med fokus på at skabe og afprøve nye underviserroller, didaktiske tilgange og virkemidler.

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Lær nye perspektiver på dannelse, læring og kompetencer!

Fagligt indhold 

Få styrket dine kompetencer til at varetage komplekse sociale læreprocesser med henblik på at skabe nye og eksperimenterende læringsrum og undervisningsformer.

Du får viden om:

  • udvikling af innovative forløb og læringsdesigns
  • dannelsesmæssige aspekter af en innovativ og eksperimenterende tilgang til undervisning
  • nye underviserroller, didaktiske tilgange og virkemidler.

Udbytte

Med viden om innovationsprocesser og didaktisk design bliver du i stand til at anvende designtænkning i forberedelse, gennemførelse og evaluering af din undervisning.

Efter Eksperimenterende didaktik og designtænkning kan du:

  • håndtere og facilitere komplekse sociale læreprocesser 
  • udvikle innovative forløb og læringsdesigns, der gennem de anvendte læremidler, rum, aktiviteter og organisering, skaber undersøgelsesbaserede og eksperimenterende læringsmuligheder for den enkelte elev
  • reflektere over de dannelsesmæssige konsekvenser af en innovativ og eksperimenterende tilgang til undervisning.

Niveau

Modulet hører under den Pædagogiske diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Eksperimenterende didaktik og designtænkning er et retningsspecifikt modul under uddannelsesretningen Didaktisk udvikling i skolen.

Målgruppe

Modulet er for lærere, som vil lære om nye underviserroller, didaktiske tilgange og virkemidler.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Trine Lippert, studievejleder og lektor Arbejder bl.a. med ungdomspædagogik
Karina Elsig Thøgersen Studievejleder og lektor
Jane Ahrendt Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning Uddannelsesretningens studieordning Øvrigt materiale

Se datoer

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb