Eksternt og internt regnskab

Diplommodul

Har du brug for at kunne omsætte regnskabs-teoretiske begreber til praksis i forbindelse med præsentation af virksomhedens regnskabsmæssige information?
Her lærer du at tilgodese både interne og eksterne interessenter.

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Vil du kunne varetage og have en forståelse for økonomiafdelings arbejdsopgaver, årsregnskabsloven og reglerne for regnskabsklasse A og B? SÅ er Eksternt og internt regnskab et diplommodul du burde tage.

Fagligt indhold

Diplommodulet Eksternt og internt regnskab er et modul, der er sammensat for at du som studerende på bedste vis kan tilregne dig viden, kompetencer og færdigheder til at kunne arbejde med centrale regnskabsmæssige principper og redskaber til brug for arbejdet med både interne- og eksterne regnskaber.

Du vil få en forståelse for:

 • udvalgte metoder og modeller, der anvendes i forbindelse med virksomhedens bogføring og årsafslutning.
 • regnskabsmæssige begreber, teorier og metoder for udarbejdelse af årsrapporter herunder begreberne retvisende billede, indregning, måling og klassifikation.
 • det ledelsesmæssige aspekt på med henblik på styring af virksomhedens aktiviteter, kapacitet og likviditet.

Derudover får du muligheden for at arbejde med centrale regnskabsmæssige principper og redskaber til brug for arbejdet med såvel det interne som det eksterne regnskab. I forløbet tages der fat om det interne regnskab som ledelsesredskab og omsætningen af regnskabsteoretiske begreber til den konkrete praksis.

Udbytte

Når du er færdig med diplommodulet Eksternt og internt regnskab, kan du blandet andet:

 • anvende teorier og metoder til afslutning af et regnskab
 • vurdere og formidle årsrapporter for SMV-virksomheder.
 • vurdere, opstille og vælge løsningsmuligheder inden for økonomiske styringsredskaber.
 • formidle løsningsmuligheder omkring udarbejdelse og formidling af økonomisk præsentationsmateriale.

Derudover kan du efter, at du har fuldført dette modul forstå, definerer og anvende omkostningsteorien i forbindelse med interne regnskab og de fordele og ulemper herved. Du forstår virksomheders regnskabssystem og kan analysere og anvende virksomhedens omkostningsdata.
Du kan opgøre beslutningsrelevante kalkuler om rentabilitet, priser, produkt-mix, processer og aktiviteter.

Niveau

Du kan tage Eksternt og internt regnskab som et enkeltstående diplommodul, eller du kan bruge det som en del af en hel diplomuddannelse i Økonomi og Finans.

Målgruppe

Diplommodulet er for dig, der ønsker at kunne være i stand til kunne analysere årsrapporter og forstå regnskabsposters indhold og indbyrdes sammenhæng. Det er for dig, der ønsker at tilrettelægge særlige styringsredskaber, så som Balanced Scorecard og strategy maps, eller for dig som finder økonomi og regnskab yderst spændende og interessant.

Se datoer

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Lignende kurser

Forretningsforståelse

Diplommodul

På modulet får du ny viden, og udvikler dine færdigheder og forståelse for virksomheders interne og eksterne forhold, som gør dig i stand til at udarbejde analyser af virksomhedens eksisterende strategi og forretningsmodel med fokus på udvikling.

Startdato
 • 02. oktober 2024 - Odense
 • 02. oktober 2024 - Vejle
Tilmeld diplommodul

Projektledelse

Diplommodul

Vil du arbejde med projektledelse? Lær at varetage opgaven som leder af projekter, projektorganisering og de særlige strukturelle, kulturelle og relationelle vilkår, som kendetegner projekter.

Startdato
 • 30. august 2023 - Vejle
 • 30. januar 2024 - Vejle
 • 31. januar 2024 - Odense
Tilmeld diplommodul

Bæredygtig forretningsudvikling

Diplommodul

Med faget ’Bæredygtig forretningsudvikling’ kan du skabe overblik til det bæredygtige område, så I som virksomhed kan komme på forkant med udviklingen og lovkrav på området.

Startdato

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig et hold.

Skriv dig op og få besked

Virksomhedens Sociale Ansvarlighed

Diplommodul

Vil du lære mere om at lave en værdiskabende forretningsudvikling med fokus på CSR-strategien?

Startdato
 • 06. september 2023 - Odense
 • 06. september 2023 - Vejle
Tilmeld diplommodul

Virksomheden og certificeringer, rapportering og dokumentation

Diplommodul

Vil du have helt styr på certificeringer i den grønne omstilling? Du kan nu med diplommodulet ’Virksomheden og certificeringer’ få overblikket over de forskellige mærkninger og certificeringer inden for bæredygtighed.

Startdato
 • 01. maj 2024 - Odense
 • 01. maj 2024 - Vejle
Tilmeld diplommodul
Forløb