Ergoterapi - teori og praksis

Diplommodul

Vil du gerne styrke din ergoterapeutiske kernefaglighed? Så bør du se nærmere på vores diplommodul Ergoterapi – teori og praksis, der sætter din daglige praksis i centrum.

Bliv opdateret på udviklingstendenser inden for ergoterapi og aktivitetsvidenskab og find inspiration til at udvikle din ergoterapeutiske praksis i samarbejde med undervisere og medstuderende.

Tilmeld

Styrk dine kompetencer inden for ergoterapi og aktivitetsvidenskab

Fagligt indhold

På modulet præsenteres og diskuteres tendenser inden for både ergoterapi og aktivitetsvidenskab.

Vi arbejder gennem uddannelsen bl.a. med:

 • udviklingstendenser i ergoterapifaget
 • centrale ergoterapeutiske begreber og udvalgte begrebs- og arbejdsprocesmodeller
 • aktivitetscentreret ergoterapi herunder aktivitetsbaseret og -fokuseret undersøgelse, intervention og evaluering
 • hvilken betydning aktivitetsvidenskab har for den ergoterapeutiske praksis – og omvendt

Udbytte

Med din nyerhvervede viden inden for ergoterapi og aktivitetsvidenskab har du mulighed for at kvalificere din ergoterapeutiske praksis.

Efter afsluttet modul:

 • har du viden om og kan reflektere over egen praksis med anvendelse af centrale ergoterapeutiske og aktivitetsvidenskabelige begreber
 • kan du analysere og forholde dig kritisk til aktuelle og fremtidige praksisnære problemstillinger
 • har du styrket dine kompetencer til at indgå i samarbejde med borgere om at muliggøre aktivitet og deltagelse i hverdagen

Niveau

Modulet hører under Sundhedsfaglig diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Ergoterapi – teori og praksis er et retningsspecifikt modul på uddannelsen, der omfatter 5 ECTS-point.

Målgruppe

Modulet er for dig der:

 • søger at opdatere dit ergoterapeutiske fokus på aktiviteter i din relation med borgere
 • har interesse i at uddybe din forståelse af relationen mellem ergoterapi og aktivitetsvidenskab
 • ønsker inspiration til refleksion over samt mulighed for udvikling af egen praksis
 • er optaget af at udvikle, dokumentere og argumentere for egen professionsudøvelse

Kirsten Rue Honoré, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling og undervisning af den sundhedsfaglige diplomuddannelse
Susanne Fallesen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning Øvrigt materiale
Tilmeld

Forløb