Evaluering og evalueringskompetence

Diplommodul

Vil du være med til at optimere skoleudviklingen?
På modulet Evaluering og evalueringskompetence lærer du betydningen af evalueringer i skolekontekst, og hvordan du efterfølgende kan benytte dem til at forbedre skoleforholdene i praksis.

Tilmeld

Lær at evaluerer hen imod en bedre skoleudvikling!

Fagligt indhold

På modulet vil du blandt andet blive undervist i teorier og metoder omhandlende evaluering.

Derudover vil du stifte bekendtskab med:

  • hvordan du anvender kendte teorier og metoder i en evalueringssituation
  • hvordan man gennemfører en evaluering og efterfølgende analyserer resultaterne
  • den efterfølgende brug af evalueringerne i skolekontekst.

Udbytte

Efter deltagelse på modulet vil du have viden om praksissen bag evalueringer.

Du vil også:

  • være i stand til at planlægge, gennemføre og analysere evalueringsprocessen
  • være bevidst omkring betydningen af evalueringer, og hvordan de bruges til skoleforbedring
  • kunne benytte evalueringsteorier og -metoder i et udviklingsperspektiv
  • i en skolekontekst kunne formidle resultaterne af evalueringerne.

Niveau

Modulet hører under den Pædagogiske diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag.
Evaluering og evalueringskompetence er et fagspecifikt modul under uddannelsesretningen Lærerfaglighed og skoleudvikling.

Målgruppe

Modulet er for dig, der som lærer, mellemleder eller leder arbejder med udviklingen af lærerprofessionen og skolens læringsmiljøer.

Bente Falk Nielsen, uddannelseskonsulent Arbejder bl.a. med diplomuddannelser inden for Socialt arbejde samt studievejledning
Jane Ahrendt Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning Uddannelsesretningens studieordning Øvrigt materiale
Tilmeld

Forløb