Fællesskabende didaktik - didaktisk ledelse af klassefællesskaber

Diplommodul

Vil du skabe gode vilkår for dine elevers trivsel og læring med fokus på fællesskabende didaktik? Sæt fokus på faglige, sociale og kulturelle fællesskabsdynamikker i skolen.

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Lær mere om fællesskabende didaktik!

Fagligt indhold

Med viden om didaktisk design, undervisningsformer og elevsamarbejde får du mulighed for at udvikle læringsfællesskaber med fokus på didaktiske beslutninger, som skal øge læreprocesser, trivsel og deltagelsesmuligheder.

Du får viden om:

  • sammenhænge mellem relationer, kommunikation og læring
  • sammenhænge mellem elevens læreprocesser og det sociale liv i elevgruppe
  • rammesætning af faglige elev-elev samtaler samt respons- og feedbackformer.

Udbytte

Du lærer at anvende og fagligt begrunde dialogiske undervisningsformer, der understøtter læringsfremmende relationer og fælles konstruktion af viden.

Efter Fællesskabende didaktik - didaktisk ledelse af klassefællesskaber kan du:

  • anvende og fagligt begrunde didaktisk design, der understøtter kollaborative læreprocesser
  • analysere og didaktisk rammesætte elevsamarbejde, faglige elev-elev samtaler samt respons- og feedbackformer
  • udvikle didaktisk design til at skabe læringsfællesskaber med øgede deltagelsesmuligheder.

Niveau

Modulet hører under den Pædagogiske Diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Fællesskabende didaktik - didaktisk ledelse af klassefællesskaber er et retningsspecifikt modul under retningen Didaktisk udvikling i skolen.

Målgruppe

Modulet er for lærere, som vil udforske fællesskabende didaktisk design til udvikling af læringsfællesskaber.

Bente Falk Nielsen, uddannelseskonsulent Arbejder bl.a. med diplomuddannelser inden for socialt arbejde samt studievejledning
Jane Ahrendt Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb