Fagdidaktik og klasseledelse F12

Diplommodul

Forstå samspillet mellem kommunikationsformer, roller og positioneringer i klasserummet, hvor du kan anvende og implementere forskellige principper for klasseledelse og understøtte opstillede undervisningsmål.

Tilmeld

Arbejd med klasseledelse i et fagdidaktisk perspektiv!

Fagligt indhold

Fagdidaktik vægter samspillet mellem kommunikationsformer, roller og positioneringer i klasserummet, hvor du lærer om struktur, tydelighed og brug af klasserummets fysiske rammer.

Du lærer om:

  • understøttende undervisning
  • læringsmålstyret undervisning og feedback struktur
  • principper for klasseledelse.

Udbytte

Med viden om faktorer, der konstituerer undervisning og klasseledelse, kan du gennemføre, vurdere og udvikle en pædagogisk praksis, der er kendetegnet ved synlig strukturering, indholdsmæssig klarhed og tydelig klasseledelse.

Efter Fagdidaktik og klasseledelse F12 kan du:

  • anvende fagdidaktiske begreber til analyse af forskning og handling i pædagogisk praksis med særligt fokus på klasseledelse
  • mestre en undervisningstilrettelæggelse, der tager hensyn til forskellige principper for klasseledelse og didaktiske faktorer, der konstituerer undervisningen
  • håndtere og indgå i kvalificerede diskussioner om uddannelse, undervisning og læring i praksis på et begrundet og reflekteret grundlag.

Niveau

Modulet hører under den Pædagogiske diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Fagdidaktik og klasseledelse F12 er et retningsspecifikt modul under uddannelsesretningen Didaktisk udvikling i skolen.

Målgruppe

Modulet er for dig, der vil arbejde med udvikling af klasseledelse i et fagdidaktisk perspektiv.

Bente Falk Nielsen, uddannelseskonsulent Arbejder bl.a. med diplomuddannelser inden for Socialt arbejde samt studievejledning
Jane Ahrendt Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb