Forebyggende hjemmebesøg

Diplommodul

Vil du skærpe dit fokus på opsporing af sårbare, ældre borgere i særlige risikogrupper, og på hvordan forebyggende hjemmebesøg kan tilrettelægges mere fleksibelt? Du får kompetencerne med Forebyggende hjemmebesøg.

Tilmeld modul

Sæt fokus på ældre borgeres sundhed, trivsel og funktionsevne!

Fagligt indhold 

Modulet giver dig et kompetenceløft i forhold til at varetage sundhedsfremmende og forebyggende indsatser som sigter mod at bevare funktionsevne og livskvalitet hos ældre borgere.

Der lægges vægt på teori og metoder til opsporing af ældre borgere, som er i særlig risiko for at få nedsat den sociale, den psykiske eller den fysiske funktionsevne, og som vil have gavn af tilbud om forebyggende hjemmebesøg, og i forlængelse heraf etablering af en forebyggelsesplan.

Du får viden om:

  • sundhedspædagogiske metoder og forebyggelsesindsatser
  • gerontologiske og geriatriske teorier og metoder
  • opsporing og identifikation af ældre mennesker, som kan have behov for en tidlig forebyggende indsats
  • borgerinvolvering, kommunikation og samarbejde mellem borgere og professionelle i forebyggende indsatser, opsporing og screening
  • etik og dilemmaer i sundhedsfremme og forebyggelse.

Udbytte

Efter Forebyggende hjemmebesøg kan du opspore særlige risikogrupper og risikosituationer og derved medvirke til bevarelse af sundhed og livskvalitet samt forebyggelse af potentiel svækkelse i den fysiske, den psykiske og/eller den sociale funktionsevne blandt ældre hjemmeboende borgere.

Efter modul kan du desuden:

  • anvende og formidle sundhedspædagogiske metoder, der understøtter borgerens egenomsorgskapacitet og handlekompetence på individ- og gruppeniveau
  • udvikle, tilrettelægge, udføre og evaluere målrettede og differentierede sundhedsfremmende og forebyggende indsatser i samarbejde med andre aktører
  • identificere, analysere og vurdere ressourcer, sundhedsrisici og sårbarhed hos ældre borgere og gennemføre en helhedsorienteret udredning af borgerens sundhedssituation.

Niveau

Modulet hører under den Sundhedsfaglige diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Forebyggende hjemmebesøg er et retningsspecifikt modul under retningen Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsfremme og forebyggelse.

Målgruppe

Uddannelsen er målrettet dig, der arbejder professionelt på det sundhedsfaglige område.

Kirsten Rue Honoré, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling og undervisning af den sundhedsfaglige diplomuddannelse
Susanne Fallesen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning Information om vilkår for deltidstudie
Tilmeld modul

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb