FVU-undervisning i digitale færdigheder for voksne

Diplommodul

Vil du arbejde med at styrke FVU-kursisters digitale færdigheder? Bliv FVU-digitallærer og lær, hvordan du planlægger, gennemfører og evaluerer differentierede undervisningsaktiviteter i digitale færdigheder på baggrund af trinplacering af den enkelte kursist. Omsæt din viden om voksendidaktik og voksenlæring til praksis.

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Fagligt indhold
Det moderne samfund er i stigende grad baseret på digitale løsninger - især på arbejdsmarkedet, hvilket stiller krav til FVU-kursisternes digitale færdigheder.
På modulet lærer du at tilpasse din undervisning til FVU-kursistens individuelle og forskellige arbejdsmæssige- og uddannelsesbehov med fokus på praktisk anvendelse af digitale løsninger til både uddannelses, privat- og samfundsliv.


Du får viden om:

  • bekendtgørelsen for FVU og prøvegrundlaget for FVU-digital samt tilknyttede undervisningsvejledninger
  • undervisning af kursister med svage digitale færdigheder
  • afdækning af færdigheder og trinplacinger
  • digitale løsningers indflydelse på arbejdslivet.

Udbytte
Som FVU-digitallærer bruger du eksperimenterende arbejdsformer og forskellige digitale værktøjer, og du styrker kursisternes mulighed for at udvikle og opnå rutine og sikker brug af deres basale digitale færdigheder.
Efter modulet er du i stand til:

  • at vurdere didaktiske problemstillinger og perspektiver ud fra teorier om og erfaringer med digitale teknologier
  • at forholde dig kritisk og konstruktivt til digitale teknologier.

Niveau
Modulet hører under den pædagogiske diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. FVU-undervisning i digitale færdigheder for voksne er et retningsspecifikt modul under retningen Undervisning og vejledning for unge og voksne.
For at opnå kompetence til at varetage funktionen som FVU-digitallærer skal uddannelsen rumme to moduler under retningen Undervisning og vejledning for unge og voksne:

  • Modul 10: Grundlæggende digitale færdigheder
  • Modul 11: FVU-undervisning i digitale færdigheder for voksne

Målgruppe
Modulet er til dig, der gerne vil være FVU-digitallærer og styrke din voksendidaktiske viden om undervisning i digitale færdigheder for voksne.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Dette modul er tilrettelagt som Blended Learning (BL) Det betyder, at dit undervisning veksler mellem fysisk fremmøde og online studieaktiviteter. BL giver dig øget fleksibilitet i forhold til arbejds- og privatliv, samtidig med at du opnår fordelene ved dialog og samarbejde med medstuderende.
Trine Lippert, studievejleder og lektor Arbejder bl.a. med ungdomspædagogik
Jane Ahrendt Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning Uddannelsesretningens studieordning

Se datoer

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb