Grundlæggende bolig- og erhvervslejeret

Diplommodul

Bliv kompetent til at rådgive om udlejning af boliger og erhvervslokaler, hvor du kan fastsætte korrekt leje for de pågældende lokaler.
Med Grundlæggende bolig- og erhvervslejeret styrker du din faglighed.

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Forstå de mægler-etiske regler

Fagligt indhold 

Med Grundlæggende bolig- og erhvervslejeret lærer du om lejelovgivningens anvendelsesområde og dens medfølgende domspraksis til brug for korrekt fastsættelse af lejen for bolig og erhvervsmål uanset ejendommens placering.

Du får kompetencer til at analysere bolig- og erhvervslejekontrakter for blandt andet at kunne fastslå forhold, der kan påvirke værdien af lejemålet i vurderingsmæssig sammenhæng.

Udbytte

Du opnår kompetence til at se de åbenbare lejereserver i bolig- og erhvervsejendomme, ligesom du opnår viden om, hvorledes du via lejelovgivningens komplicerede regler kan optimere en ejendoms lejeindtægter.

Efter modulet kan du:

  • analysere lejekontrakter til brug for vurdering af en korrekt leje i en boligudlejningsejendom, samt redegøre for udlejers forpligtigelser overfor lejer
  • analysere lejekontrakter i bolig- og erhvervslejemål for fejl og mangler, der påvirker værdien af lejemålet i vurderingsmæssig sammenhæng
  • beregne den omkostningsbestemte husleje på baggrund af ufuldstændige oplysninger.

Niveau

Grundlæggende bolig- og erhvervslejeret introducerer dig til lejeloven og boligreguleringsloven, så du kan beregne korrekt leje for et boliglejemål.

Modulet hører under Diplomuddannelse i Vurdering og ejendomsinvestering og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag.

Målgruppe

Diplommodulet er for dig, som har relevant erhvervserfaring og nu vil forbedre dine kompetencer inden for den lejeretlige lovgivning med fokus på leje- og boligreguleringslovens samt erhvervslejeloven.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Jesper Ussing Hjort, chefkonsulent Vejleder inden for økonomiske akademi- og diplomuddannelser samt realkompetencevurdering
Susanne Hansen Sekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Se datoer

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb