Institutionsledelse

Diplommodul

Er du klædt ordentlig på til at varetage ledelsen i en offentlig institution?
Institutionsledelse lærer du om ledelse mellem drift, dokumentationskrav og balancen i en politisk styret forvaltning, så du bliver helt klar til arbejdet.

Tilmeld modul

Styrk din ledelsespraksis!

Fagligt indhold

På modulet lærer du at balancer politisk styring, central forvaltning, decentralt selvstyre og borgerforventninger gennem teorier, modeller og praktisk erfaring med institutionsledelse og ledelse af fagprofessioner.

Du får viden om:

  • ledelse mellem drift, dokumentationskrav og profession
  • institutionslederens identitet som beslutningstager
  • ledelse af professionelle i et monofagligt og tværfagligt perspektiv.

Udbytte

Efter Institutionsledelse kan du formidle din institutions organisatoriske og ledelsesmæssige problemstillinger til forskellige fagprofessionelle medarbejdere/medarbejdergrupper samt indgå i og lede det institutionsfaglige og tværfaglige samarbejde om drift og udvikling af din institution.

Niveau

Modulet hører under diplomuddannelsen i Ledelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Institutionsledelse er et valgfrit modul.

Målgruppe

Modulet er for dig, som er nuværende eller kommende leder i en offentlig organisation.

Bente Falk Nielsen, uddannelseskonsulent Arbejder bl.a. med diplomuddannelser inden for Socialt arbejde samt studievejledning
Kristina Østermark Jensen Studiesekretær, Vejle

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld modul

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb