Investering og finansiering

Diplommodul

Få indblik i beregningsmetoder for omkostninger ved investeringsprodukter, så du kan blive rustet til at udarbejde forslag til virksomhedens finansieringssammensætning og rådgive om finansielle strategier.

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Vil du kunne rådgive om risici, prissætning, fremskaffelse af egenkapital og fremmedkapital samt finansiel gering?

Fagligt indhold

Diplommodulet Investering og finansiering er et modul, der er sammensat for at du som studerende på bedste vis kan tilregne dig viden, kompetencer og færdigheder, så du får indblik i de relevante investeringsprodukter, overblikket over de forskellige aktører på kapitalmarkederne, og så du kan være sparringspartner for ledelsen i din virksomhed, når det kommer til sammensætningen af virksomhedens aktiver og passiver.

Du vil få en forståelse for:

  • kapitalmarkedernes rolle og funktion
  • beregningsmetoder for omkostninger ved investeringsprodukter
  • finansielle instrumenter med fokus på futures og optioner
  • mulige tiltag for hovedaktionærer til planlægning af et generationsskifte for en virksomhed i selskabsform.

Udbytte

Når du er færdig med diplommodulet Investering og finansiering, kan du blandet andet:

  • vurdere rentestrukturen og dens afledte virkninger og effekter på investeringsprodukter
  • vurdere sammenhængen mellem afkast og risiko og principper vedrørende risikospredning
  • vurdere og rådgive om virksomheders finansielle strategier
  • rådgive om finansieringsløsninger under hensyntagen til rentabilitet, likviditet, mobilitet og formuerisiko
  • vurdere rentabilitet og likviditet ved forskellige fremmedkapitalkilder, herunder leasing.

Derudover kan du efter, at du har fuldført dette modul afdække og vurdere en investorprofil, forstå finansielle investeringsprodukter samt udarbejde forsalg til virksomhedens finansieringssammensætning.

Niveau

Du kan tage Investering og finansiering som et enkeltstående diplommodul, eller du kan bruge det som en del af en hel diplomuddannelse i Økonomi og Finans.

Målgruppe

Diplommodulet er for dig, der ønsker at kunne være i stand til at definere finansieringsmuligheder til virksomheder i selskabsform, kende til grundprincipperne for prissætning af finansielle produkter herunder produkternes kapitalbelastning for den finansielle udbyder samt at kunne være en essentiel del ag planlægningen af et generationsskifte for en virksomhed i selskabsform.

Se datoer

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb