Investering og finansiering

Diplommodul

Få indblik i beregningsmetoder for omkostninger ved investeringsprodukter, så du kan blive rustet til at udarbejde forslag til virksomhedens finansieringssammensætning og rådgive om finansielle strategier.

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Forstå investering og finansiering med udgangspunkt i finansielle strategier!

Fagligt indhold

Med diplommodulet Investering og finansiering får du værdifuld viden om virksomhedens økonomiske grundlag, så du professionelt kan vurdere finansielle risici og formidle forslag til at eliminere dem.

Du bliver klædt på til at kunne rådgive en virksomhed om mulighederne for fremskaffelse af fremmedkapital, og du lærer at afdække og vurdere en investorprofil med henblik på at kunne udarbejde og formidle investeringsforslag til en virksomhed med overskudslikviditet.

Du vil få viden om

  • aktørerne på kapitalmarkederne og investeringsprodukter
  • driftsmæssig og finansiel gearing i en virksomhed i selskabsform
  • grundprincipperne for prissætning af finansielle produkter
  • finansielle og valutariske risici for en virksomhed i selskabsform.

Udbytte

Når du har gennemført modulet, vil du have en større forståelse for og overblik over aktørerne på kapitalmarkederne og indblik i relevante investeringsprodukter.

Du kan bl.a.

  • afdække og vurdere en investorprofil med henblik på at kunne udarbejde og formidle investeringsforslag til en virksomhed med overskudslikviditet
  • udarbejde forslag til virksomhedens finansieringssammensætning
  • vurdere rentestrukturen og dens afledte virkninger og effekter på investeringsprodukter
  • vurdere rentabilitet og likviditet ved forskellige fremmedkapitalkilder, herunder leasing.

Niveau

Investering og finansiering giver dig en grundlæggende viden om kapitalmarkedernes rolle og funktion samt forståelse for investeringsprodukter, som du kan bruge i din virksomhed.

Modulet hører under Den merkantile diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag.

Målgruppe

Modulet er for dig, som vil optræde som sparringspartner for virksomhedens ledelse vedr. sammensætningen af virksomhedens aktiver og passiver samt rådgive om investeringsprodukter og fremskaffelse af egenkapital.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Lars Grøndahl Schou Chefkonsulent
Susanne Hansen Sekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Se datoer

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb