IT-projektledelse

Diplommodul

Bliv kvalificeret til at kunne lede mindre og mellemstore udviklings- og vedligeholdelsesprojekter, og bliv klædt på til at påtage ansvar for ledelsesopgaver i forbindelse med større projekter.

Se datoer

Brænder du for at lede udviklingsprojekter?

Fagligt indhold

På diplommodulet IT-projektledelse vil du få viden om projektformulering og projektstrategier, om projektets ledelsesopgaver, samt om samspillet med andre projekter og den øvrige organisation.

Du kommer til at arbejde med:

  • forskellige udviklingsmetoder og -filosofier
  • teambuilding teknikker og konflikthåndtering
  • personaleledelse som en del af projektledelse.

På modulet vil vi fokuserer på at identificere de forhold omkring en opgave, der gør, at opgaven skal løses som et projekt, hvor du vil lære at formulere en projektstrategi og organisering af projektet.

Udbytte

Når du har gennemført modulet vil du have en større forståelse for, at det enkelte projekt er/kan være en del af en større helhed, hvor tilpasning og prioritering kan være nødvendig.

I løbet af modulet vil du opnå kompetencer inden for:

  • projektformulering og -strategier
  • projektplanlægning
  • kvalitetssikring og opfølgning
  • ledelsesopgaver.

Efter modulet er du i stand til selvstændigt at træffe nødvendige beslutninger, når du fungerer som projektleder i alle faser af et projekt. I processen lærer du også at medtænke andre projekter og den øvrige organisation til det enkelte projekt.

Niveau

På modulet lærer du om grundlæggende projektmodeller og udviklingsmetoder, så du kan varetage og lede mindre og mellemstore udviklings- og vedligeholdelsesprojekter.

Modulet hører under Diplomuddannelse i Softwareudvikling og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag.

Målgruppe

IT-projektledelse er til dig med relevant erhvervserfaring, som vil forbedre dine kompetencer, så du kan påtage dig ansvaret for ledelsesopgaver i forbindelse med større projekter.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

 

Julie Kowal Kristiansen, specialkonsulent Arbejder med området IT og kommunikation
Ann-Margrethe Frydenlund Jensen Studieadministrativ medarbejder

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Se datoer

Dette kunne også være relevant for dig

Forløb