Komplekse kommunikationsindsatser vedrørende mennesker med funktionsnedsættelser

Diplommodul

Vil du udvikle dine evner til arbejdet med børn, unge og voksne, der har komplekse kommunikationsbehov? Med ny viden kan du opgradere dine forudsætninger for arbejdet med forskellige funktionsnedsættelser, herunder samfundsmæssige, kontekstuelle og relationelle forhold.

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Sæt fokus på kommunikationsindsatser!

Fagligt indhold 

Gældende for de fleste mennesker med funktionsnedsætter er:

  • at de skal lære at udtrykke sig gennem andre kommunikationsformer end tale
  • at de har brug for alternative løsninger også i forhold til skriftsproget
  • at de livslangt afhængige af støtte fra deres nære omgivelser.

Med viden om relevante teorier og forskningsresultater om kommunikativ typisk og atypisk udvikling, herunder relationelle og kognitive forhindringer, lærer du om supplerende og støttende kommunikationsformer, fx it-programmer, arbejdsformer, metoder, hjælpemidler og materialer i forhold til udvikling, habilitering og kompensation.

Du får viden om:

  • støttende og alternative kommunikationsindsatser
  • udvikling af kommunikative færdigheder
  • kommunikative vanskeligheder set i et livsperspektiv
  • grundlæggende kommunikationsteori, herunder samspil og kommunikation i et socio-kognitivt perspektiv.

Udbytte

Efter Komplekse kommunikationsindsatser kan du:

  • reflektere over kommunikative vanskeligheder set i et livsperspektiv i relation til deltagelse i sociale sammenhænge, familieliv, eventuel uddannelse, fritidsliv eller arbejde
  • indgå i det tværprofessionelle og/eller tværsektorielle samarbejde med inddragelse af netværk omkring børn, unge og voksne med komplekse kommunikationsbehov.

Niveau

Modulet hører under den Pædagogiske diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Komplekse kommunikationsindsatser vedrørende mennesker med funktionsnedsættelser er et retningsspecifikt modul under retningen Specialpædagogik.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder med eller gerne vil arbejde med specialpædagogik for børn, unge eller voksne med særlige behov.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Se datoer

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb