Kontraktbaseret udvikling

Diplommodul

Er du interesseret i anvendelse af kontrakter i forbindelse med udvikling af store systemer? Med Kontraktbaseret udvikling bliver du klædt på til at anvende kontrakter på forskellige abstraktionsniveauer i forbindelse med udvikling af store systemer.

Se datoer

Få værktøjer til kontraktbaseret programmering, design og matematiske strukturer!

Fagligt indhold 

Med værktøjer, som understøtter kontraktbaseret programmering og design, lærer du at udarbejde kontrakter udtrykt i prædikatslogik, som du bl.a. kan anvende i tværkulturelle globale udviklingsprojekter.

Du bliver fortrolig med at anvende kontrakter som en integreret del af udviklingsprocessen og at anvende kontrakter ved opdeling, koordinering og samling af større systemer.

Du får viden om:

  • videnskabsteoretiske positioner vedrørende formalisme, objektivisme og hermeneutik
  • sammenhængen mellem kontrakter og verifikation af kontrakters overholdelse
  • programudsagn, gyldighed og korrekthed af programmer
  • kontrakter på forskellige abstraktions- og formaliseringsniveauer.

Udbytte

Du bliver i stand til at udarbejde funktionelle specifikationer, så du kan realisere dele af et system baseret på kontrakter samt anvende kontrakterne på forskellige abstraktions- og formaliseringsniveauer.

Efter Kontraktbaseret udvikling kan du:

  • deltage i indførelse af brug af kontrakter i udviklingsprojekter
  • specificere dele af et system, såvel delsystemer og programmoduler
  • anvende kontrakter til verifikation af programelementer samt anvende kontrakterne som en integreret del af udviklingsprocessen.

Niveau

Modulet hører under diplomuddannelsen i Softwareudvikling, og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Kontraktbaseret udvikling er et valgfrit modul.

Målgruppe

Diplommodulet er til dig, som er interesseret i softwareudvikling, hvor du vil lære mere om kontraktbaseret programmering.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Julie Kowal Kristiansen, specialkonsulent Arbejder med området IT og kommunikation
Ann-Margrethe Frydenlund Jensen Studieadministrativ medarbejder

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Se datoer

Forløb