Koordinering af komplekse forløb

Diplommodul

På modulet udvikler du dine forudsætninger for at arbejde systematisk med at lede samarbejdsprocesser, koordinere og løse komplekse problemer gennem egne og andres indsatser.

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Få nye redskaber til koordinering af komplekse forløb!

Fagligt indhold

Sundhedsfaglige borger- og patientrettede indsatser foregår inden for rammerne af et komplekst system på tværs af professioner, institutioner og sektorer – Derfor lærer du på modulet at tage ansvar for koordinering, delegering og faglig ledelse af indsatser, der understøtter borgeroplevet sammenhæng.

Du får viden om:

  • lovgivningsmæssige og organisatoriske rammer for koordinering af komplekse forløb
  • redskaber og metoder til koordinering af borgerrettede indsatser og forløb med afsæt i borgerens livssituation og nærmiljø
  • proces- og mødeledelse
  • prioritering, delegering og udøvelse af sundhedsfaglige indsatser gennem tværfaglige samarbejdspartnere.

Udbytte

Efter Koordinering af komplekse forløb kan du anvende og kritisk vurdere metoder og redskaber til koordinering af indsatser i komplekse forløb samt selvstændigt tage ansvar for koordinering og faglig ledelse af indsatser, som understøtter borgeroplevet sammenhæng.

Du kan håndtere komplekse situationer gennem din egen og andres indsats samt formidle viden om komplekse problemstillinger og iværksætte løsninger gennem tværfaglige samarbejdspartnere.

Niveau

Modulet hører under den Sundhedsfaglige diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Koordinering af komplekse forløb er et retningsspecifikt modul under retningen Borgernær sundhed.

Målgruppe

Modulet er målrettet dig, der som led i den daglige praksis indgår i og varetager koordinering af forløb og ledelse af egen og andres sundhedsfaglige indsatser i tværfagligt og tværsektorielt samarbejde.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Kirsten Rue Honoré, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling og undervisning af den sundhedsfaglige diplomuddannelse
Susanne Fallesen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning Øvrigt materiale

Se datoer

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb