Kvalitet i sundhedsvæsenet i et patient- og borgerperspektiv

Diplommodul

På modulet udfordrer du kvalitetsudviklingsprocesserne og styrker dine kompetencer til at analysere, reflektere og vurdere professionsorienterede udfordringer med fokus på patienten og borgeren.

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Sæt fokus på kvaliteten i sundhedsvæsenet!

Fagligt indhold

Med viden om hvad kvalitet er ud fra et patient-/borgerperspektiv styrker du din forståelse for metoder, der kan give viden om inddragelse af patienten/borgeren i klinisk kvalitetsudvikling.

Du arbejder med metoder til kvalitetsudvikling med henblik på at videreudvikle og styrke kvalitet og kontinuitet i patient- /borgerforløb set både fra et patient-/borgerperspektiv og et organisatorisk perspektiv.

Du får viden om:

  • kvalitetsudviklingsprocesser med fokus på patienten/borgeren i sundhedsvæsenet
  • patient-/ borgerinddragelse og patient-/ borgerinvolvering i klinisk kvalitetsudvikling
  • kvalitet og kontinuitet i patient- /borgerforløb, set fra både et patient-/borgerperspektiv og et organisatorisk perspektiv
  • metoder til kvalitetsudvikling i dialog og samarbejde med patienten/borgeren.

Udbytte

Efter Kvalitet i sundhedsvæsenet i et patient- og borgerperspektiv kan du:

  • træffe og fagligt begrunde beslutninger omhandlende klinisk kvalitetsudvikling på baggrund af kliniske problemstillinger set ud fra et patient/borger perspektiv
  • analysere, reflektere, vurdere professionsorienterede udfordringer med fokus på patient - /borgerinddragelse og patient - /borger involvering
  • indgå i udviklingsarbejde med andre fagpersoner omkring problemstillinger med fokus på patienten/borgeren i sundhedsvæsenet.

Niveau

Modulet hører under den Sundhedsfaglige diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Kvalitet i sundhedsvæsenet i et patient- og borgerperspektiv er et retningsspecifikt modul under retningen Sundhedsfaglig diplomuddannelse i professionspraksis.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder professionelt i sundhedssektoren.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Kirsten Rue Honoré, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling og undervisning af den sundhedsfaglige diplomuddannelse
Susanne Fallesen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning Information om vilkår for deltidstudie

Se datoer

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb