Kvalitetsstyring og innovation - Sygeplejefaglig dokumentation om og med patienten

Diplommodul

Vil du udvikle metoder til at indgå i planlægning, styring og udvikling af nye kvalitetsudviklingstiltag? På Kvalitetsstyring og innovation er dit mål at fremme nyskabelse i klinisk praksis.

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Lær om planlægning, styring og udvikling af kvalitetsprojekter!

Fagligt indhold 

Du lærer om nationale og lokale strategier for kvalitetsudvikling og –styring, hvor du medtænker en tværfaglig tilgang til emnet, så du kan undgå fejl og sikre, at den enkelte patient får optimal effekt af lægemidlerne.

Modulets overordnede fokus er på, hvordan du som sundhedsprofessionel kan forebygge, identificere og løse problemer med lægemiddelbehandlingen og derved træffe og begrunde faglige beslutninger i forbindelse med faglig rådgivning og formidling.

Du får viden om:

  • alarmsignaler og lægemiddelrelaterede problemer
  • faglig rådgivning og formidling om lægemidler med afsæt i modtageren
  • patientsikkerhed, herunder medicineringsfejl og utilsigtede hændelser
  • farmakoterapi, herunder behandlingsstrategi og rationel farmakoterapi
  • projektledelse, forandringsprocesser og innovation.

Udbytte

Du får redskaber til at håndtere komplekse problemstillinger i din daglig praksis inden for klinisk farmaci og farmakoterapi, hvor du tilgodeser patientsikkerheden og tager afsæt i den enkelte bruger.

Efter Kvalitetsstyring og innovation kan du:

  • formulere og formidle problemstillinger og handlemuligheder, som relaterer sig til klinisk farmaci og farmakoterapi
  • vurdere komplekse problemstillinger i forhold til lægemiddelrelaterede problemer, patientsikkerhed og rationel farmakoterapi
  • selvstændigt samarbejde med andre sundhedsprofessioner omkring problemstillinger med fokus på lægemiddelrelaterede problemer, patientsikkerhed og rationel farmakoterapi.

Niveau

Modulet hører under den Sundhedsfaglige diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Kvalitetsstyring og innovation er et retningsspecifikt modul under retningen Sundhedsfaglig diplomuddannelse i professionspraksis.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder professionelt i sundhedssektoren og/eller inden for lægemiddelbehandling.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Kirsten Rue Honoré, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling og undervisning af den sundhedsfaglige diplomuddannelse
Susanne Fallesen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning Information om vilkår for deltidstudie

Se datoer

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb