Læringsmålstyret undervisning

Diplommodul

Vil du vide mere om læringsmålstyret undervisning?
Styrk dine kompetencer til at planlægge, gennemføre og evaluere læringsmålstyret undervisning med elevernes læringsudbytte i fokus.

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Sæt fokus på læringsledelse!

Fagligt indhold 

På modulet vil du lære at udvikle og beskrive læringsmålstyret undervisning, hvor du reflektere over didaktiske problemstillinger.

Gennem undervisningen lærer du at kvalificere lærerens, pædagogens, teamets og skolens læringsledelse.

Du får viden om:

  • læringsmålsorienteret didaktik og læringsmålstyret undervisning, der tilgodeser børn og unges udvikling af læringskompetence
  • forskellige didaktiske perspektiver på læringsmålstyret undervisning.

Udbytte

Efter Læringsmålstyret undervisning kan du:

  • reflektere over didaktiske problemstillinger, der knytter sig til læringsmålstyret undervisning
  • udvikle og beskrive læringsmålstyret undervisning, hvor børn og unges udvikling af læringskompetence tilgodeses
  • planlægge, gennemføre og evaluere læringsmålstyret undervisning der tilgodeser børn og unges udvikling af læringskompetence.

Niveau

Modulet hører under den Pædagogiske Diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Læringsmålstyret undervisning er et retningsspecifikt modul under retningen Didaktisk udvikling i skolen.

Målgruppe

Modulet er for dig, der er lærer, vejleder, pædagog, ressourceperson eller leder og vil kvalificere undervisningen, så alle elever lærer mest muligt.

Bente Falk Nielsen, uddannelseskonsulent Arbejder bl.a. med diplomuddannelser inden for Socialt arbejde samt studievejledning
Jane Ahrendt Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning Uddannelsesretningens studieordning Øvrigt materiale
Tilmeld

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb