Løsningsfokuseret terapi og Narrativ Praksis

Diplommodul

Vil du arbejde med løsningsfokuseret teori og narrativ praksis i dit terapeutiske arbejde med børn, unge og familier?
Opgrader din viden om ressourceorienteret tilgange til terapeutisk og relationel praksis.

Se datoer

Styrk dine kompetencer inden for løsningsfokuseret terapi!

Fagligt indhold

Modulet giver dig indblik i løsningsfokuserede, terapeutiske metoder som bygger på narrativ teori, hvor du lærer at anvende dele af denne teori i samtaler med børn, unge og deres familier samt at udvikle egen praksis.

Du får viden om:

  • narrativ teori samt teori og begreber i løsningsfokuseret korttidsterapi
  • diskursiv forståelse af terapi med fokus på et narrativt og løsningsfokuseret udgangspunkt for samtalepraksis
  • socialkonstruktionistisk syn på forandringsprocesser.

Udbytte

Du lærer at anvende metoder og redskaber samt igangsætte og støtte forandrings- og udviklingsprocesser med udgangspunkt i klientens eget problemløsende potentiale.

Efter Løsningsfokuseret terapi og Narrativ Praksis kan du:

  • vurdere de grundlæggende metodiske principper, begrunde og vælge løsningsfokuserede samtale, og anvende centrale dele af den narrative teori og praksis i terapeutisk arbejde med børn, unge og deres familier
  • håndtere komplekse og udfordrende praksissituationer og vælge relevante metoder ud fra en ressourceorienteret tilgang i terapeutisk og relationel praksis
  • formidle løsninger i praksis til med familier, brugere og samarbejdspartnere.

Niveau

Modulet hører under diplomuddannelse i Familieterapi og relationel praksis og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Løsningsfokuseret terapi og Narrativ Praksis er et valgfrit modul.

Målgruppe

Modulet er for dig som er lærer, socialrådgiver, sundhedspersonale eller andet, og gerne vil styrke din viden om løsningsfokuserede metoder i familieterapi.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Jacob Cilius Lektor, studieleder og ph.d.-studerende
Trine Lippert, Lektor og uddannelsesfaglig koordinator Studievejleder
Susanne Fallesen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Se datoer

Forløb