Mediepædagogik og -didaktik

Diplommodul

Kvalificer dit arbejde med at anvende mediepædagogiske og –didaktiske metode, der fremmer kreative og innovative kompetencer i en medialiseret kultur – og lær at inddrage dem i din undervisning!

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Forstå samspillet mellem medier, fag og læring!

Fagligt indhold 

Du arbejder med dannelsesteorier, herunder digital dannelse, og med metoder til design af læringsmiljøer, der fremmer kreative og innovative kompetencer.

Du får viden om:

  • mediers betydning i et dannelses-, kompetence- og læringsperspektiv
  • mediepædagogiske og -didaktiske metoder
  • mediepædagogik som overbegreb i relation til medier, kultur og læring.

Udbytte

Gennem samarbejde og udvikling af mediepædagogiske og -didaktiske processer i et organisationsperspektiv, får du indsigt i teorier om læring og udvikling af kollaborative læringsmiljøer med digitale læringsressourcer.

Du lærer at omsætte aktuel forskning inden for det mediepædagogiske og - didaktiske område med henblik på udvikling af fagene, fx ved kodning og databearbejdning som kommunikation og udtryksmiddel i læringskontekster.

Efter Mediepædagogik og –didaktik kan du:

  • reflektere over mediers betydning i et dannelses-, kompetence- og læringsperspektiv
  • mestre metoder til digital produktion og design af læringsmiljøer, der fremmer kreative og innovative kompetencer
  • anvende varierede mediepædagogiske og -didaktiske metoder med henblik på udvikling af det mediepædagogiske- og didaktiske felt i egen organisation.

Niveau

Modulet hører under den Pædagogiske diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Mediepædagogik og –didaktik er et retningsspecifikt modul under uddannelsesretningen Medier og kommunikation.

Målgruppe

Modulet er for dig, der vil styrke din viden om og kompetencer i medier, kultur og læring.

Derudover er modulet målrettet dig, der arbejder eller vil arbejde som læringsvejleder i skolens pædagogiske læringscenter.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Trine Lippert, studievejleder og lektor Arbejder bl.a. med ungdomspædagogik
Karina Elsig Thøgersen Studievejleder og lektor
Jane Ahrendt Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning Uddannelsesretningens studieordning

Se datoer

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb