Netværksledelse for koordinatorer, projektledere og interne konsulenter

Diplommodul

Leder du projekter, processer eller opgaver – og uden at have det formelle leder- og personaleansvar? Dette både- og felt mellem ledelse og medarbejdere rejser mange dilemmaer og kan være udfordrende at navigere i – men der er hjælp at hente. 

Deltag i et udviklingsforløb sammen med andre i lignende funktion og få sparring og inspiration fra dem og tilknyttede undervisere/facilitatorer.

Tilmeld

Fagligt indhold

Vi tager afsæt i de udfordringer, I som deltagere står i, og arbejder videre med dem gennem refleksion over praktiske erfaringer og teoretisk inspiration.

Datoer og temaer

  • 22/10 – Vi undersøger rollen, personen i rollen og behandler aktuel teori om netværksledelse
  • 05/11 – Ledelsesrummet, hvad der påvirker det, og hvordan det kan udnyttes bedst muligt
  • 19/11 – Sparring opdelt på temaer og i mindre grupper.
    Vi trækker på specialkonsulenter efter behov fx kollegaer med speciale i funktionen som teamkoordinator for kollegaer, projektledelse eller de særlige udfordringer for den interne konsulent m.m.
  • 04/12 – Deltagerne præsenterer erfaringer fra aktionslæringsforløb, og vi undersøger sammen, hvilke fælles læringspunkter der udkrystalliserer sig fra dette. Af hensyn til transfer inviteres nærmeste leder med til en del af dagen.

Udbytte

Da forløbet også er tilrettelagt som aktionslæring, skal I regne med at arbejde videre med en prøvehandling mellem de enkelte mødegange.

Praktiske oplysninger

  • Alle dage i tidsrummet 8:00-13:30.
  • Sted – Seebladsgade 1, 5000 Odense C
  • Tilmeldingsfrist: 1/9
  • Afleveringsfrist for opgave: 3/12

Undervisere/facilitatorer

Lillian Fannikke – cand.mag. og ledelseskonsulent i Ledelse og organisation, UCL.

Har gennem flere år undervist på Diplom i ledelse i bl.a. Det personlige lederskab og Ledelse og coaching. Har gennem hele karrieren haft undervisnings- og konsulentopgaver inden for ledelse og kommunikation.

Er overordnet optaget af kommunikationens betydning og det at få mennesker til at spille sammen, af ledelse på kanten, ledelse i det komplekse og paradokser samt af ledelse på tværs.

Birger Søndergård – økonom og master i læreprocesser/ledelseskonsulent i Ledelse og organisation, UCL

Har gennem flere år undervist på Diplom i ledelse bl.a. teamledelse og forandringsledelse. Birger skriver aktuelt på en bog om emnet, som også vil være en del af pensum på studiet.

Birger er overordnet optaget af, hvordan mennesker kommer til forståelse af hinanden i disse moderne netværksbaserede organisationer.

Niveau

Forløbet tilrettelægges som et tilvalgsfag på Diplom i ledelse.

Birger Søndergård Lektor, underviser bl.a. i team- og projektledelse, og er konsulent inden for teamudvikling
Lillian Fannikke, konsulent Underviser bl.a. i i fagene Det personlige lederskab, Ledelse og coaching og Teamledelse
Janni Frank Studiesekretær, Odense

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb