Odense Robotics: Det personlige lederskab og forandring

Diplommodul

Dette kursus udbydes eksklusivt til medlemmer af Odense Robotics. 

For tilmelding og spørgsmål kontakt Liselotte Schmidt på:

Tlf. 63 18 41 10

lisc1@ucl.dk

Tilmeld

Styrk dit personlige lederskab!

Modulet handler om dig og dit lederskab i din organisation. Vil du styrke dit personlige lederskab? På modulet får du udviklet din ledelsesidentitet, så du kan praktisere personligt og fagligt lederskab professionelt gennem refleksion, kommunikation og handling i forhold til organisationens behov og opgaveløsning.

Det faglige indhold

I modulet vil du møde metoder og den nyeste teori og forskningsviden om det personlige lederskab. Teorier og metoder, som hele tiden sættes i spil i forhold til egen og andres praksisviden via drøftelser, øvelser og refleksion.

Du lærer at forstå teorier, metoder og praksis om:

 • det personlige lederskab
 • kommunikationens betydning for ledelsesmæssig praksis
 • sammenhængen mellem værdier, ledelsesidentitet og -etik samt professionelt lederskab i forhold til egen ledelsespraksis.

Du vil gennem dit personlige lederskab kunnne identificere, analysere, vurdere og gøre brug af teori og metoder til at:

 • skabe mening og legitimitet
 • udvikle tillid og samarbejdsevne
 • engagere og udvikle følgeskab i forhold til organisationens rammer, vilkår og ledelsesmæssige beslutninger.

For at skabe effektfuld læring må du regne med at skulle arbejde videre med temaerne mellem undervisningsgangene (aktionslæring), at du tilknyttes en meningsfuld studiegruppe, og at du undervejs nedfælder læring og refleksioner i en læringslog.

Du kommer bl.a. til at arbejde med:

 • Forskellige perspektiver på kommunikation og betydningen heraf for skabelse af ledelse og forandring
 • Ledelse som selvskabt ledelse, person og rolle, magt og autoritet, ledelsesrummet
 • Egen lederprofil – styrker og udviklingsområder
 • Det tværgående lederskab og samskabelse
 • Refleksiv ledelse og refleksion i praksis
 • Responderende og nærværende lederskab
 • Filosofisk ledelse og etik
 • Lederskabet i kompleksitet

Udbytte

Modulet styrker din ledelseskraft og giver dig et solidt fundament at bedrive ledelse ud fra.  Når du har gennemført modulet, kan du

 • håndtere komplekse ledelsesmæssige problemstillinger og forandringer i et helhedsorienteret perspektiv under iagttagelse af egne værdier og etik i det personlige lederskab
 • udvikle egen kommunikative og refleksive ledelsespraksis i forhold til interne og eksterne relationer og interessenter
 • identificere egne læringsbehov og tilrettelægge egen kompetenceudvikling til styrkelse af det personlige og faglige lederskab (= kompetencemålene i Studieordningen)

Du vil opdage, at det bliver nemmere at producere ledelse, som tilfører værdi til både dig, dit lederskab og din organisation.

Du vil føle dig mere sikker i dit lederskab – på en uærbødig måde.

Niveau

Uddannelsen er for dig, der har en mellemlang videregående uddannelse (MVU), en bacheloruddannelse, eller en anden adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse. Du skal desuden have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse.

Du har mulighed for en realkompetencevurdering af de teoretiske og praktiske kompetencer, du har erhvervet på anden vis holdt op imod målene i diplomuddannelsen i ledelse.

Modulet hører under Diplom i ledelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag.

Målgruppe

Uddannelsen er målrettet nuværende og kommende ledere samt personer med interesse i ledelse i offentlige organisationer, private virksomheder, NGO´ere og frivillige organisationer.

Allan Folke Larsson Konsulent, Ledelse og Lederudvikling
Janni Frank Studiesekretær, Odense

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb