Omsætning og implementering af teori og metode i socialt arbejde

Diplommodul

Arbejder du inden for socialt arbejde? På modulet får du ny viden og nye professionelle kompetencer, hvor du i konsulentrollen lærer at skabe muligheder for faglig udvikling.

Modulet er gratis for medarbejdere, der arbejder med udsatte børn og unge. Der er begrænset antal pladser. Læs mere her

Tilmeld

Sæt fokus på metoder til at skabe forandring!

Fagligt indhold 

Med indsigt i organisatoriske strategier for at skabe og vedligeholde trivsel og udviklingsmuligheder får du indsigt i de virkemidler og de redskaber en nøgleperson, leder og konsulent kan betjene sig af i sit daglige, socialfaglige arbejde.

Du får viden om:

  • udviklings- og kvalitetsfremmende metoder
  • metoder til at skabe forandring og forankring, individuelt og i et organisatorisk perspektiv
  • konsulentrollen internt og i eksterne samarbejde samt konsulenten i tværfagligt og tværorganisatorisk samspil.

Udbytte

Du lærer at formidle viden struktureret og forståeligt i både skriftlig og mundtlig form, så du kan være konsulent i et tværfagligt og tværorganisatorisk samspil og derved skab forandring hos dig selv og andre.

Efter Omsætning og implementering af teori og metode i socialt arbejde kan du:

  • designe og iværksætte nye projekter og skabe en tværfaglig accept og forankring heraf
  • strukturere egen læring og udvikle evner til at reflektere over din egen professionelle tilgang til intervention
  • opnå redskaber og skabe grundlag for forankring af nye projekter i din organisation.

Niveau

Modulet hører under den Socialfaglige diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Omsætning og implementering af teori og metode i socialt arbejde er et valgfrit modul.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder professionelt med socialt arbejde. Du kan være pædagog, lærer, socialrådgiver, ergoterapeut, sygeplejerske eller andet.

Trine Lippert, lektor Arbejder bl.a. med ungdomspædagogik og studievejledning
Susanne Fallesen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld

Forløb