Pædagogfaglighed og læreprocesser

Diplommodul

Har du behov for at styrke dine faglige kompetencer inden for områderne dannelse, læring og didaktik, så du kan indgå i tværfagligt samarbejde om børn og unges trivsel?

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Sæt fokus på børn og unges trivsel og undervisning!

Fagligt indhold

Med indsigt i forskellige udviklingspsykologiske teorier om den livslange udvikling får du viden om væsentlige forskningsresultater i hele det udviklingspsykologiske fagområde.

Du lærer at fokusere på forskellige former for og årsager til udvikling af vanskeligheder i relation til udvikling, personlighedsdannelse og socialisering.

Du får viden om:

  • teori om didaktik, læring og dannelse
  • anvendelse af læringsteoretisk viden i praksis
  • udvikling af pædagogfaglighed
  • tværfaglighed og udvikling af mål for samarbejde.

Udbytte

Efter Pædagogfaglighed og læreprocesser kan du:

  • reflektere over, hvordan det praktiske pædagogiske arbejde, med afsæt i ressourcer og relationer, er forankret i udviklingspsykologien
  • vurdere og anvende relevante metoder til informationsindhentning i relation til relevante udviklingspsykologiske problemstillinger
  • indgå i samarbejde om at håndtere udviklingspsykologiske problemstillinger, set i et livslangt perspektiv, i en relevant pædagogisk kontekst.

Niveau

Modulet hører under den Pædagogiske diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Pædagogfaglighed og læreprocesser er et retningsspecifikt modul under uddannelsesretningen Almen pædagogik.

Målgruppe

Modulet er for dig, som arbejder inden for det pædagogiske fagområde.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Trine Lippert, studievejleder og lektor Arbejder bl.a. med ungdomspædagogik
Karina Elsig Thøgersen Studievejleder og lektor
Jane Ahrendt Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Se datoer

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb