Pædagogik i det interkulturelle samfund

Diplommodul

Ønsker du at gøre en forskel for minoritetsetniske børn og unge, der møder udfordringer i læringsmiljøet?
Pædagogik i det interkulturelle samfund stifter du bekendtskab med, hvad det for unge vil sige pludselig at stå midt i et kulturmøde, og hvordan du bedst muligt kan hjælpe dem videre.

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Vær med til at give multikulturelle børn og unge en god skolegang!

Fagligt indhold

På modulet lærer du om samfund, forskellige kulturer og interkulturel pædagogik. Du får viden om:

  • Vigtige begreber såsom interkulturel dannelse og social identitetsdannelse
  • Hvilken betydning inkluderende fællesskaber har i en interkulturel praksis
  • Hvilke kompetencer der kræves for at skabe interkulturel udvikling
  • Hvad det vil sige at udvikle, planlægge og implementere en interkulturel pædagogisk praksis


Udbytte

Du vil efter deltagelse i modulet have forståelse for potentielle udfordringer, der kan opstå i forbindelse med minoritetsetnicitet og forskellige kulturer, samt hvordan man tager hånd om det. Du kan også:

  • Reflektere over hvilke udfordringer du kan møde i forskellige multikulturelle læringsmiljøer, og hvordan du tager hånd om disse
  • Planlægge og udføre undervisningen ud fra en interkulturel og pædagogisk vinkel
  • Benytte din viden om inklusion og eksklusion i praksis og har kendskab til hvordan identitetsdannelse, mangfoldighed og interkulturellitet påvirker dette

Niveau

Modulet hører under den Pædagogiske diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag.
Pædagogik i det interkulturelle samfund er et fagspecifikt modul på studieretningen Interkulturel pædagogik.

Målgruppe

Modulet er for dig, der ønsker at arbejde med minoritetsetniske børn, unge og forældr

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

 

Se datoer

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb