Pædagogisk videnskabsteori

Diplommodul

Interesserer du dig for betydningen af sociale og samfundsmæssige vilkår for udviklingen af pædagogisk praksis og pædagogisk relevant viden?
Lær mere på Pædagogisk videnskabsteori!

Se datoer

Få styr på det videnskabsteoretiske grundlag

Fagligt indhold 

Med videnskabsteoretiske og metodiske tilgange kan du forstå deres muligheder og begrænsninger i relation til dit professionelle erhvervspædagogiske virke.

Du får værdifulde redskaber, som du kan bruge i dit arbejde med at reflektere i forhold til din professionelle praksis og din selvforståelse.

Udbytte

Du bliver i stand til at identificere og analysere sammenhænge mellem viden og handling, så du kan foretage en vurdering af videngrundlaget for professionel erhvervspædagogisk virksomhed og erhvervspædagogiske målsætninger, herunder værdimæssige, etiske og politiske perspektiver.

Niveau

Modulet hører under diplomuddannelse i Erhvervspædagogik og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Pædagogisk videnskabsteori er et obligatorisk modul.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder som eller ønsker at arbejde som lærer ved en erhvervsskole, en arbejdsmarkedsuddannelse, en SOSU-skole eller et AMU-center.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Steffen Skovdal, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling af diplom- og akademiuddannelser på det pædagogiske område
Anne Katrine Meldgaard Philipsen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Se datoer

Forløb