Palliativ indsats - symptomlindring og det professionelle arbejde

Diplommodul

Fordyb dig i betydningen af den tværfaglige indsats for den uhelbredeligt syge og døende patients lidelser – med særlig vægt på symptomlindring og komplekse tilstande.

Se datoer

Lær om tværfaglige indsatser til løsning af de etiske dilemmaer

Fagligt indhold 

Den tværfaglige indsats for den uhelbredeligt syge og døende patients lidelser er vigtig, især når det gælder komplekse tilstande og de etiske dilemmaer, som kan opstå.

Du lærer at træffe beslutninger om lindringer af lidelse hos uhelbredeligt syge og døende mennesker på baggrund af udviklings- og forskningsviden.

Du får viden om:

  • palliation i et nationalt og internationalt perspektiv
  • angst, sorg, lidelse og lindring som komplekse tilstande og symptomer
  • indsats over for delir, kognitive forstyrrelser og depression samt kropsændringer
  • etiske dilemmaer samt professionelt arbejde mellem liv og død.

Udbytte

Efter Palliativ indsats – symptomlindring og det professionelle arbejde kan du:

  • træffe fagligt begrundede beslutninger med fokus på lindring af komplekse tilstande hos uhelbredeligt syge og døende mennesker
  • dokumentere, analysere og vurdere komplekse problemstillinger i forhold til lindring af lidelse hos uhelbredeligt syge og døende mennesker
  • indgå i udviklingsarbejde og samarbejde med andre fagpersoner omkring problemstillinger med fokus på komplekse tilstande og lindring af lidelse i den palliative indsats.

Niveau

Modulet hører under Sundhedsfaglig diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Palliativ indsats – symptomlindring og det professionelle arbejde er et retningsspecifikt modul under uddannelsesretningen Professionspraksis.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder professionelt i sundhedssektoren.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Kirsten Rue Honoré, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling og undervisning af den sundhedsfaglige diplomuddannelse
Susanne Fallesen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning Information om vilkår for deltidstudie

Se datoer

Forløb