Palliativ indsats - symptomlindring og evidensbaseret praksis

Diplommodul

Vil du have viden om evidensen bag den fysiske symptomlindring, fysiske lidelser og betydningen for tværfaglig indsats for den uhelbredeligt syge og døende patient?
– lær om livskvalitet, meningsfulde aktivitet og mestringsstrategier!

Se datoer

Sæt fokus på den palliative indsats!

Fagligt indhold 

Du lærer evidensbaseret viden i den palliative indsats, hvor du kan træffe beslutninger om lindring af fysiske symptomer samt indgå i arbejdet om indsatser og handlemuligheder til styrkelse af uhelbredeligt syge og døendes livskvalitet.

Du får viden om:

  • Evidens og palliativ indsats
  • Juridiske og sociale aspekter
  • Lidelse og død – de sidste levedøgn
  • Indsats ved dyspnoe, smerte, træthed, gastroentestinale symptomer.

Udbytte

Du lærer at dokumentere, formulere og formidle problemstillinger og handlemuligheder, som relaterer sig til den palliative indsats, hvor du selvstændigt og sammen med andre fagpersoner kan arbejde med problemstillinger ved komplekse tilstande og lindring af lidelse i den palliative indsats.

Efter Palliativ indsats – symptomlindring og evidensbaseret praksis kan du:

  • dokumentere, analysere og vurdere komplekse problemstillinger i forhold til symptomlindring ved fysiske symptomer og lindring af lidelse hos uhelbredeligt syge og døende mennesker
  • træffe og fagligt begrunde beslutninger med fokus på lindring af fysiske symptomer og lidelse ved komplekse tilstande hos uhelbredeligt syge og døende mennesker.

Niveau

Modulet hører under Sundhedsfaglig diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Palliativ indsats – symptomlindring og evidensbaseret praksis er et retningsspecifikt modul under uddannelsesretningen Professionspraksis.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder professionelt i sundhedssektoren.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Kirsten Rue Honoré, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling og undervisning af den sundhedsfaglige diplomuddannelse
Susanne Fallesen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning Information om vilkår for deltidstudie

Se datoer

Forløb