Socialt arbejde i relation til æresrelateret social kontrol

Diplommodul

Bliv klædt på til at håndtere æresbegreber og forskellige kulturforståelser, familiedynamikker og familieformer.

Modulet kan være gratis for medarbejdere, der arbejder med udsatte børn og unge. Læs mere her.

Se datoer

Fagligt indhold

På modulet arbejder du med forsknings- og udviklingsbaseret viden om ære, social kontrol, kønsbaseret vold og familiedynamikker, og du får ny viden om tilgange til forebyggelse og metoder til risikovurdering. 

Du lærer bl.a. om

  • lovgivning, herunder borgeres rettigheder og fagpersoners pligter og ansvar
  • det forebyggende arbejde og metoder til risikovurdering
  • dilemmaer og handlemuligheder i praktisk arbejde med problemstillinger om æresrelateret social kontrol. 

Folder om social kontrol 

 

Udbytte 

Efter modulet er du bedre i stand til at begrunde og vælge forebyggende tiltag, risici og handlemuligheder i praksis.

Niveau

Modulet hører under den Socialfaglige diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Socialt arbejde i relation til æresrelateret social kontrol er et valgfrit modul. 

Målgruppe 

Modulet er for dig, der arbejder professionelt med socialt arbejde. Du kan fx være socialrådgiver, lærer, pædagog, ergoterapeut eller sygeplejerske.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Trine Lippert, studievejleder og lektor Arbejder bl.a. med ungdomspædagogik
Susanne Fallesen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Se datoer

Forløb