Reflekterende processer i samtalepraksis

Diplommodul

Vil du have viden om den postmodernistiske indflydelse på familieterapi og relationel praksis, så du kan udbygge dit kendskab til en samarbejdende og dialogisk tilgang til praksis?

Tilmeld

Arbejd med de dialogiske grundprincipper i familieterapi!

Fagligt indhold 

Reflekterende processer, samarbejde og dialogisk tilgang til samtalepraksis udvikler dine kompetencer til at se familiestrukturer og dit arbejde med familieterapi på nye måder.

Du får viden om:

  • postmodernistiske teorier og begreber i arbejdet med terapi
  • videnskabsfilosofiske og socialkonstruktivistiske perspektiver på familiestrukturer og samtalepraksis
  • betydningen for personlig og professionel forståelse af relationen til familier, voksne, børn, unge som søger hjælp, set i et postmodernistisk perspektiv.

Udbytte

Når du kan vurdere teori, begreber og praksisser, som bygger på en postmodernistisk tilgang, kan du vælge relevante løsningsmodeller til terapi med vægt på reflekterende processer, samarbejde og dialogbaseret praksis.

Efter Reflekterende processer i samtalepraksis kan du:

  • beskrive og vurdere betydningen af et socialkonstruktionistisk perspektiv på familiestrukturer og i arbejdet med børn, unge, voksne, familier og netværket omkring
  • håndtere komplekse udviklingsorienterede situationer ud fra en socialkonstruktivistisk og postmodernistisk tilgang i det terapeutiske arbejde
  • formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder i samarbejde med brugere og samarbejdspartnere.

Niveau

Modulets fulde titel er Reflekterende processer, samarbejde og dialogiske tilgange til samtalepraksis.

Modulet hører under diplomuddannelse i Familieterapi og relationel praksis og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Reflekterende processer i samtalepraksis er et obligatorisk modul.

Målgruppe

Diplommodulet er for dig som er lærer, socialrådgiver, sundhedspersonale eller andet, og gerne vil styrke din viden om postmoderne teorier og processer i familieterapi.

Bente Falk Nielsen, uddannelseskonsulent Arbejder bl.a. med diplomuddannelser inden for Socialt arbejde samt studievejledning
Susanne Fallesen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld

Forløb