Reflekterende processer i samtalepraksis

Diplommodul

Ønsker du at blive endnu bedre til at reflektere i din terapeutiske praksis?
Med dette diplommodul opnår du viden om reflekterende processer og dialogiske grundprincipper.
Desuden får du redskaber til at anvende helt nye relevante tilgange, der kan få dig til at stå stærkere i dialogen med og forståelsen af familier i udsatte positioner.

Se datoer

Se familiestrukturer med helt andre øjne

På diplommodulet Reflekterende processer i samtalepraksis får du viden om bl.a.:

  • Reflekterende processer og deres betydning i praksis
  • Dialogiske grundprincipper, herunder filosofisk samtalerum og åben Dialog
  • Personlig og professionel forståelse af relationen til familier, voksne, børn og unge, der søger hjælp
  • Samtalepraksis ud fra et postmodernistisk og socialkonstruktivistisk fokus.

Vær selvstændigt og samarbejdende i dialogen

Efter du har afsluttet diplommodulet, kan du bl.a.:

  • Løse komplekse problemstillinger ud fra en socialkonstruktivistisk og postmodernistisk tilgang
  • Selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med udgangspunkt i dialog, refleksion og samarbejde med brugere og netværk i praksis
  • Reflektere over og dermed udvikle din egen professionelle praksis, hvor du med din nye viden har endnu stærkere forståelse for barnet, den unge, familien og/eller den voksnes position.

Niveau

Modulets fulde titel er Reflekterende processer, samarbejde og dialogiske tilgange til samtalepraksis.

Modulet hører under diplomuddannelse i Familieterapi og relationel praksis og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Reflekterende processer i samtalepraksis er et obligatorisk modul.

Målgruppe

Diplommodulet er for dig, som er lærer, socialrådgiver, sundhedspersonale eller andet, og gerne vil styrke din viden om reflekterende processer i familieterapi.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Jacob Cilius Lektor og studieleder
Susanne Fallesen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Se datoer

Forløb