Særlige vurderinger, byggeteknik og -omkostninger

Diplommodul

Er du interesseret i vurderinger af særlige grunde og byggeretter, hoteller og offentlige bygninger? Du får en teoretisk tilgang til vurderinger, så du kan anskue praksisnære problemstillinger i vurderinger med forståelse for rådgiveres udarbejdelse af konstruktionsbudget.

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Lær om særlige vurderinger gennem kendskab til byggeteknik og –omkostninger!

Fagligt indhold 

Med afsæt i byggebranchens anvisninger får du indblik i byggetekniske problemstillinger, deres baggrund og deres sædvanlige løsning. Du får kendskab til overordnede beregningsværktøjer, så du kan sammensætte et estimat for et byggeprojekt med valg af relevante enhedspriser og byggeparametre.

Du lærer om residualmetoden til særlige vurderinger af grunde og byggeretter, vurdering på baggrund af drift til særlige vurderinger af bl.a. hoteller og shoppingcentre og særlige vurderinger af offentlige bygninger og ikke omsættelige ejendomme gennem nedskrevet genanskaffelsesværdi.

Du får viden om:

  • bygningsreglementet på grundlæggende niveau
  • forskellige vurderings- og beregningsmetoder, som anvendes til værdiansættelse af erhvervsejendomme med særlig anvendelse eller begrænset ejerkreds
  • sædvanlige byggematerialer og udførelsesmetoder, der anvendes i moderne erhvervsbyggeri, deres karakteristika og deres evt. begrænsninger
  • omkostninger forbundet med byggeri i Danmark, primært erhvervsejendomme, samt andre faktorer, der påvirker prisen.

Udbytte

I fagligt og tværfagligt samarbejde bliver du i stand til at udføre de særlige vurderinger, hvor du medtænker byggeprocessens forskellige faktorer, herunder designprocessen, fra funktionskrav til valg af byggematerialer samt løsninger.

Efter Særlige vurderinger, byggeteknik og -omkostninger kan du:

  • anvende teoretiske metoder og redskaber med henblik på at kunne foretage, analysere samt vurdere særlige ejendomme
  • vurdere sædvanlige byggetekniske problemstillinger, der kendetegnes i eksisterende byggeri såvel som nybyggeri
  • indgå i et fagligt og tværfagligt samarbejde vedrørende byggetekniske faktorers påvirkning af prisen på et byggeprojekt.

Niveau

Modulet hører under Diplomuddannelsen i vurdering og ejendomsinvestering og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Særlige vurderinger, byggeteknik og -omkostninger er et obligatorisk modul.

Målgruppe

Diplommodulet er til dig, som arbejder eller vil arbejde med særlige vurderinger gennem forskellige metoder, hvor du medtænker byggeteknik og –omkostninger.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Jesper Ussing Hjort, chefkonsulent Vejleder inden for økonomiske akademi- og diplomuddannelser samt realkompetencevurdering
Susanne Hansen Sekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Se datoer

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb