Samarbejde og organisering

Diplommodul

Bliv rustet til at varetage sagsbehandlingen i sociale sager i en foranderlig samfundsmæssig- og organisatorisk kontekst, hvor du medtænker de skiftende økonomiske og politiske forhold.

Tilmeld modul

Få viden om politiske og økonomiske forholds betydning for socialt arbejde!

Fagligt indhold 

Social sagsbehandling påvirkes af den foranderlige organisatoriske og samfundsmæssige kontekst.

Med viden om juridisk metode, juridiske rammer for socialt arbejde og organisering af velfærdsstaten kan du indgå i og tage et koordinerende ansvar for samarbejdet imellem forskellige faggrupper og sektorer for at sikre kontinuitet i sagsbehandlingen.

Du lærer om:

  • juridisk metode og rammer for sagsbehandling i socialt arbejde
  • tværprofessionelt samarbejde, koordinering og mødeledelse
  • organisatoriske, styringsmæssige og økonomiske rammer i politisk ledede organisationer.

Udbytte

Du lærer om juridiske, økonomiske og politiske rammer for socialt arbejde udviklingstendenser i organiseringen af socialt arbejde dynamikker i tværsektorielt samarbejde projekt- og procesledelse.

Efter Samarbejde og organisering kan du:

  • anvende juridisk metode og træffe afgørelser, der tilgodeser lovgivningens krav
  • handle ud fra en samlet forståelse af de juridiske og organisatoriske rammer samt andres og egen rolle i organisationen
  • koordinere det tværfaglige samarbejde, så det bidrager til en helhedsorienteret indsats
  • formidle retsgrundlag og afgørelser forståeligt i både skriftlig som mundtlig form til borgere og samarbejdspartnere.

Niveau

Modulet hører under diplomuddannelse i Socialformidling og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Samarbejde og organisering er et obligatorisk modul.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder professionelt med socialt arbejde. Du kan være kommunom, lærer, pædagog, ergoterapeut, sygeplejerske eller andet.

Susanne Fallesen Studiesekretær
Trine Østerbye Clausen Uddannelsesansvarlig

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld modul

Forløb