Sammenhæng i patient- og brugerforløb i sundhedsvæsenet

Diplommodul

Har du styr på de organisatoriske rammer for sammenhæng i patient-/brugerforløb i sundhedsvæsenet? På modulet styrker du din faglighed og evne til at træffe og begrunde beslutninger omhandlende sammenhæng i forløb i sundhedsvæsenet.

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Lær om samarbejde på tværs af fag og sektorgrænser!

Fagligt indhold 

Med viden om de værdimæssige, juridiske og organisatoriske rammer i forhold til brugerinddragelse og koordinerende funktioner på tværs af faglige - og organisatoriske grænser lærer du om den kompleksitet sammenhæng i patient-/brugerforløb i sundhedsvæsenet frembyder.

Du får viden om:

  • lovgivningsmæssige rammer for sammenhæng i patient-/brugerforløb i sundhedsvæsenet
  • koordineringsproblematikker og udfordringer
  • den sundhedsprofessionelles rolle og brugerinddragelse i sammenhængende forløb i sundhedsvæsenet
  • beskrivelse samt analyse af patientforløb i relation til udvalgte patientgrupper.

Udbytte

Efter Sammenhæng i patient- og brugerforløb i sundhedsvæsenet kan du beskrive og analysere patient-/brugerforløb, problemstillinger og handlemuligheder, der relaterer sig til sammenhængende forløb i sundhedsvæsenet, og derved træffe og begrunde beslutninger omhandlende sammenhæng i forløb i sundhedsvæsenet.

Niveau

Modulet hører under den Sundhedsfaglige diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Sammenhæng i patient- og brugerforløb i sundhedsvæsenet er et retningsspecifikt modul under retningen Sundhedsfaglig diplomuddannelse i professionspraksis.

Målgruppe

Modulet er rettet mod dig som sundhedsprofessionel, der ønsker nye kompetencer i forhold til at udvikle og styrke kvalitet, kontinuitet og sammenhæng i patient-/brugerforløb i sundhedsvæsenet.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Kirsten Rue Honoré, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling og undervisning af den sundhedsfaglige diplomuddannelse
Susanne Fallesen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning Information om vilkår for deltidstudie

Se datoer

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb