Styring i den offentlige sektor

Diplommodul

Udvid dit kendskab til de styringsmæssige udfordringer, der er indbygget i den offentlige sektor, så du kan håndtere komplekse styringshensyn i din organisation.

Se datoer

Faciliter udviklingen af din organisation med forskellige styringsinstrumenter

Fagligt indhold 

I de seneste årtier er der sket store forandringer i den offentlige sektors styring. Du lærer om de væsentligste styringsinstrumenter, og om hvordan de fungerer og spiller sammen, så du kan tilpasse styringsinstrumenterne til din lokale virkelighed.

Du får viden om:

  • udviklingen i styringen af den offentlige sektor
  • de forskellige strategier for udvikling af den offentlige sektor, samt deres værdimæssige og strategiske forankring
  • styringsinstrumenternes effekter på de forskellige niveauer i den offentlige sektor herunder krydspresset mellem politik, strategi, drift og borger/bruger.

Udbytte

Når du reflekterer over din egen arbejdspraksis og organisation i relation til styringsforholdene, kan du formidle viden om styringsforhold og deres betydning for opgaveløsning, samarbejde og motivation i din organisation.

Efter Styring i den offentlige sektor kan du håndtere komplekse styringsmæssige udfordringer og aktivt indgå i samarbejdet om implementering af specifikke styringsredskaber i offentlige organisationer.

Niveau

Modulet hører under diplomuddannelse i Offentlig forvaltning og administration og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Styring i den offentlige sektor er et obligatorisk modul.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder med forvaltning og administration i en kommune, region eller på en af statens arbejdspladser.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

André Barsøe Arbejder bl.a. med ledelse og administration
Anne Katrine Meldgaard Philipsen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Se datoer

Forløb