Sundhedsfremme og forebyggelse for mennesker med demens

Diplommodul

Lær om forskellige tilgange til og perspektiver på sundhedsfremme og forebyggelse i forhold til mennesker med demens, hvor du lærer om borgerperspektiv og –involvering og strategier i relation til sundhedsfremme.

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Arbejd med sundhedsfremme og forebyggelse for mennesker med demens!

Fagligt indhold 

På baggrund af teori om betydningen af samarbejde mellem borger og sundhedsprofessionel, lærer du om mennesker med demens’ behov og problemstillinger, så du kan sætte disse i relation til relevante perspektiver på sundhedsfremme.

Du får viden om:

  • borgerperspektiv og -involvering
  • samfundsmæssige, institutionelle og lokale strategier og muligheder for iværksættelse af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser
  • metoder, interventionstyper og klassifikationer.

Udbytte

Du lærer at samarbejde omkring sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, hvor du kan definere og udvikle dine egen opgaver i indsatserne.

Efter Sundhedsfremme og forebyggelse for mennesker med demens kan du:

  • analysere, reflektere, formidle og vurdere borgerens behov og situation
  • identificere, analysere og begrunde problemstillinger og behov i forhold til sundhedsfremmende og forebyggende indsat overfor mennesker med demens
  • tilrettelægge, udføre og evaluere en målrettet sundhedsfremmende og forebyggende indsats.

Niveau

Modulets fulde titel er Sundhedsfremme og forebyggelse i forhold til en udvalgt gruppe.

Modulet hører under Sundhedsfaglig diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Sundhedsfremme og forebyggelse i forhold til en udvalgt gruppe er et retningsspecifikt modul under uddannelsesretningen Sundhedsfremme og forebyggelse.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder professionelt i sundhedssektoren.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Irmgard Birkegaard Sundhedsfaglig konsulent
Susanne Fallesen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning Øvrigt materiale

Se datoer

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb