Teorier og modeller for gruppemetoder

Diplommodul

Interesserer du dig for gruppemetodernes muligheder og udfordringer? På modulet opnår du nye færdigheder til arbejdet med at initiere og facilitere grupper.

Modulet er gratis for medarbejdere, der arbejder med udsatte børn og unge. Der er begrænset antal pladser. Læs mere her

Tilmeld modul

Sæt fokus på gruppemetodernes muligheder og udfordringer

Fagligt indhold

Du arbejder med både socialfaglige og psykologfaglige teorier og metoder i forhold til gruppemetoder. Derudover er der fokus på facilitering af grupper i praksis.

Du får viden om:

  • forskellene på individuelle og gruppemetoder
  • forskellige tilgange til arbejdet i grupperne og facilitering af grupper, herunder metoder og redskaber
  • perspektiver på forskellige former for gruppemetoder samt i hvilke sammenhænge de anvendes

Udbytte

Du lærer at håndtere komplekse og dilemmafyldte situationer i grupper, og kan derudover indgå i tværfagligt samarbejde om gruppemetoder.

Du er bedre i stand til teoretisk at vurdere problemstillinger i relation til gruppemetoder, når du skal udvælge og begrunde relevante løsningstilgange.

Niveau

Modulet hører under den Socialfaglige diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Teorier og modeller for gruppemetoder er et valgfrit modul.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder professionelt med socialt arbejde. Du kan fx være socialrådgiver, lærer, pædagog, ergoterapeut eller sygeplejerske.

Susanne Fallesen Studiesekretær
Trine Lippert, lektor Arbejder bl.a. med ungdomspædagogik og studievejledning

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld modul

Forløb