Teorier og modeller for samskabelse

Diplommodul

Vil du udvikle, planlægge og lede samskabelsesprocesser og borgerinddragelse i velfærdsektoren? På modulet Teorier og modeller for samskabelse får du nye teoretiske værktøjer og modeller til dit arbejde med samskabelse inden for det socialfaglige felt.

Tilmeld

Styrk din teoretiske forståelse af samskabelse!

Fagligt indhold

Med viden om samskabelse og forståelse af sammenhænge mellem teori, modeller og praksis bliver du klædt på til at udvikle, koordinere og lede samskabelse med borgere i udsatte positioner og kolleger på tværs af faggrupper.

Du får viden om:

  • politiske og organisatoriske rammer for samskabelse
  • metoder til arbejdet med medborgerskab, frivillighed og borgerinddragelse
  • samskabende didaktik og læreprocesser
  • etik i samarbejdet.

Udbytte

Du bliver i stand til selvstændigt at indgå i tværfaglige og tværsektorielle samskabelsesprocesser, hvor du kan samskabe med borgere, lokalsamfund og andre relevante aktører med udgangspunkt i de behov, som målgruppen selv er med til at formulere.

Efter Teorier og modeller for samskabelse kan du:

  • vurdere og anvende metoder i relation til samskabelse
  • formidle, anvende og evaluere samskabelse, der medvirker til deltagelse, læring og udvikling med borgere
  • identificere egne læringsbehov, udvikle og innovere samskabelsesprocesser i forskellige lærings- og praksismiljøer.

Niveau

Modulet hører under den Socialfaglige diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Teorier og modeller for samskabelse er et valgfrit modul.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder professionelt med socialt arbejde. Du kan fx være socialrådgiver, lærer, pædagog, ergoterapeut eller sygeplejerske.

Trine Lippert, lektor Arbejder bl.a. med ungdomspædagogik og studievejledning
Susanne Fallesen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb