Tilgange og metoder

Diplommodul

Har du brug for nye metoder og tilgange til det tværprofessionelle/tværsektorielle samarbejde? På Tilgange og metoder arbejder ud med din professionsforståelse og styrker dine kompetencer i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde.

Tilmeld modul

Arbejd med rammesætning og design af tværprofessionelle samarbejdsflader!

Fagligt indhold 

Med professionsforståelse som udgangspunkt for tværprofessionelt samarbejde i den offentlige sektor lærer du om rammesætning og design af tværprofessionelle samarbejdsflader bl.a. tværfaglige teams og tværprofessionelle netværk.

Du får viden om:

  • det tværprofessionelle samarbejde som grundlag for udvikling af din hverdag
  • identificere og konkretisere veje til brugerinddragelse i det tværfaglige og tværprofessionelle samarbejde
  • brugerinddragelse i det tværprofessionelle samarbejde

Udbytte

Efter Tilgange og metoder kan du beskrive og analysere problemstillinger i tværfagligt og tværsektorielt samarbejde og deraf udvælge metoder til at styrke det tværfaglige og tværprofessionelle samarbejde.

Niveau

Modulet hører under den Socialfaglige diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Tilgange og metoder er et valgfrit modul.

Modulets fulde titel er Tilgange og metoder i det tværprofessionelle/tværsektorielle samarbejde.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder professionelt med socialt arbejde. Du kan fx være socialrådgiver, lærer, pædagog, ergoterapeut eller sygeplejerske.

Susanne Fallesen Studiesekretær
Trine Lippert, lektor Arbejder bl.a. med ungdomspædagogik og studievejledning

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld modul

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb