Tværfagligt samarbejde og organisering i sundhedssektoren

Diplommodul

Lær om tværfagligt og tværsektorielt samarbejde, og vær med til at videreudvikle den sundhedsfaglige praksis.

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Bliv kompetent i det tværfaglige samarbejde

Fagligt indhold

På modulet lærer du om organisationers forskelligheder og den indflydelse, de kan have på samarbejde og kommunikation mellem de involverede parter.

Du lærer om:

  • teorier og metoder til at analysere og kvalificere det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde
  • forskellige samarbejdsformer, der relaterer sig til udvikling af den sundhedsfaglige praksis
  • betydningen af at inddrage et f.eks. et nuanceret borgerperspektiv i samarbejdet.

Udbytte

Efter endt modul har du kompetencerne til at kunne håndtere et tværfagligt og udviklingsorienteret forløb.

Du kan:

  • selvstændigt påtage dig ansvaret for udviklingsforløb, der sikrer koordinering og samarbejde i sundhedsfaglige ydelser
  • indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde
  • håndtere overgange mellem funktioner, afdelinger og sektorer for at sikre en sammenhæng.

Niveau

Modulet hører under den Sundhedsfaglige diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Tværfagligt samarbejde og organisering i sundhedssektoren er et valgfrit modul inden for uddannelsens faglige område.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder professionelt i sundhedssektoren.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Kirsten Rue Honoré, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling og undervisning af den sundhedsfaglige diplomuddannelse
Susanne Fallesen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning Information om vilkår for deltidstudie

Se datoer

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb