Udvikling af undervisning af særligt dygtige elever

Diplommodul

Ved du nok om teori om undervisningsdifferentiering?
Udvikl dit kendskab til hvordan du planlægger, udvikler og evaluerer undervisning, der tilgodeser særligt dygtige elever.

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Sæt fokus på udvikling af undervisning af særligt dygtige elever!

Fagligt indhold 

Med viden om læringsmålsorienteret didaktik og om læringsmålstyret undervisning bliver du bedre til at koordinere indsatser, der sikrer at undervisning af elever med særlige forudsætninger tilrettelægges og gennemføres.

Du får indsigt i tilgange til identifikation af målgruppen, særligt dygtige og talentfulde elever, så du kan begrebsafklare og reflektere over definition af målgruppen samt formidle viden herom.

Du får viden om:

  • didaktiske overvejelser i forhold til formål, mål, indhold og metoder
  • teorier og praksisviden i forhold til særligt dygtige og talentfulde elever
  • udviklingstiltag for koordinerede udviklingsindsatser på egen skole/i egen kommune.

Udbytte

Du opnår kompetencer til at koordinere indsatser på organisatorisk plan, hvor du kan tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisning af elever med særlige forudsætninger.

Med viden om undervisningsdifferentiering, er du i stand til at træffe begrundede valg i forhold til at målsætte, planlægge, udvikle og evaluere en undervisning, der tilgodeser særligt dygtige og talentfulde elever.

Efter Udvikling af undervisning af særligt dygtige elever kan du:

  • planlægge, beskrive, gennemføre og evaluere læringsmålstyret undervisning
  • indgå i dialog med kolleger om udvikling af undervisning, der tilgodeser denne elevgruppe.

Niveau

Modulet hører under den Pædagogiske Diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Udvikling af undervisning af særligt dygtige elever er et retningsspecifikt modul under retningen Didaktisk udvikling i skolen.

Målgruppe

Modulet er for dig, der er erfaren lærer og gerne vil videreudvikle din kernefaglighed som underviser og udvikler af undervisning.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Trine Lippert, studievejleder og lektor Arbejder bl.a. med ungdomspædagogik
Karina Elsig Thøgersen Studievejleder og lektor
Jane Ahrendt Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning Uddannelsesretningens studieordning Øvrigt materiale

Se datoer

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb