Virksomheden og certificeringer, rapportering og dokumentation

Diplommodul

Vil du have helt styr på certificeringer i den grønne omstilling? Du kan nu med diplommodulet ’Virksomheden og certificeringer’ få overblikket over de forskellige mærkninger og certificeringer inden for bæredygtighed.

Datoer og tilmeld

Vil du være helt opdateret i arbejdet med lovgivning og certifikater? Så er diplommodulet Virksomheden og certificering, rapportering og dokumentation lige noget for dig.

Fagligt indhold

Diplommodulet Virksomheden og certificering, rapportering og dokumentation er en del af diplomuddannelsen Økonomi og Finans. Her bliver du i stand til at forstå og udvælge relevante certificeringer inden for miljø, klima, sociale forhold og menneskerettigheder alt efter, hvilke behov din virksomhed har.

Du vil få en forståelse for:

  • håndteringen af komplekse og udviklingsorienterede situationer inden for de væsentligste aktiviteter inden for cirkulær økonomi og bæredygtighed inden for arbejdssammenhænge
  • anvendelsen af metoder og redskaber til at analysere et givent markeds efterspørgsel af bæredygtighed, i relation certifikater og mærkninger

Du får derudover en forståelse for analyser af et givent markeds efterspørgsel af bæredygtighed, lovgivningen vedr. kvalitetsmærkning og miljøledelse og –rapportering.

Udbytte

Når du er færdig med diplommodulet Virksomheden og certificering, rapportering og dokumentation, kan du blandet andet:

  • vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger herunder at kunne udarbejde beslutningsgrundlag for valg af standarder, mærkninger og certificeringer i en given virksomhed
  • formidle en virksomheds politik for certificering, rapportering og dokumentation i relation til virksomhederne, brugere og samarbejdspartnere

Derudover kan du efter, at du har fuldført dette modul selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde i relation til at kunne vurdere og give konkrete anbefalinger vedrørende relevante certificeringer.

Niveau

Du kan tage Virksomheden og certificering, rapportering og dokumentation som et enkeltstående diplommodul, eller du kan bruge det som en del af en hel diplomuddannelse i Økonomi og Finans.

Målgruppe

Diplommodulet er for dig, der ønsker at opnå kompetencer til at udarbejde og fremlægge beslutningsgrundlag i relation til en virksomheds valg af miljø-mærker, samt kunne dokumentere, hvordan en given virksomhed håndterer sine miljøforhold på en forsvarlig måde og lever op til gældende lovgivning.

Lars Grøndahl Schou Chefkonsulent
Camilla Andersen Uddannelseskonsulent

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Forløb