Vurdering af boliginvesterings- og andelsboligejendomme

Diplommodul

Vil du have kompetencer til at påtage ansvar for vurdering af flerfamilies boligejendomme, herunder særligt vurdering af andelsboligforeningers ejendomme? Det kan du få her!

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Bliv kompetent til vurdering af boliginvesteringsejendomme!

Fagligt indhold

Diplommodulet lærer dig om metoderne til udførelse af særlige vurderinger og giver dig viden om de forhold, der gør sig gældende for vurdering af flerfamilies boligejendomme.

Du får redskaber til vurdering af ejendomme, hvor DCF og 1. års afkastmodel ikke kan anvendes, og du lærer derfor om den regnskabsbaseret metode, Depreciated Replacement Cost (Nedskreven genanskaffelsesværdi) samt til Residualmetoden.

Du får viden om:

  • vurdering af boliginvesteringsejendomme og de særlige forhold, der gør sig gældende i forhold til de forskellige typer af boliginvesteringsejendomme herunder vurdering af andelsboligforeningers ejendomme.

Udbytte

Du lærer at indhente og analysere data, der er nødvendige for at kunne vurdere boliginvesteringsejendomme, herunder de særlige forhold der gælder vedrørende vurdering af andelsboligejendomme i henhold til andelsboligloven.

Efter modulet kan du:

  • vurdere andelsboligforeningers ejendomme (valuarvurderinger) på baggrund af vurderingsmetoderne DCF (Discounted Cash Flow) samt 1. års afkastmodel
  • arbejde tværfagligt og påtage dig ansvar for vurdering af andelsboligejendomme i henhold til andelsboligloven.

Niveau

Vurdering af boliginvesterings- og andelsboligejendomme giver dig en grundlæggende forståelse for vurdering af flerfamilies boligejendomme.

Modulet hører under Diplomuddannelsen i Vurdering og ejendomsinvestering og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag.

Målgruppe

Diplommodulet er for dig med relevant erhvervserfaring, som vil arbejde med vurdering af flerfamilies boligejendomme.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Jesper Ussing Hjort, chefkonsulent Vejleder inden for økonomiske akademi- og diplomuddannelser samt realkompetencevurdering
Susanne Hansen Sekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Se datoer

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb