Vurdering af ejendomsselskaber og ejendomstransaktioner

Diplommodul

Vil du lære at vurdere de forskellige elementer i et regnskab til brug for en kreditvurdering af lejere samt momenter, som kan være afgørende ved salg af et ejendomsselskab eller et selskab? Så skal du lære om Vurdering af ejendomsselskaber og ejendomstransaktioner!

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Lær om håndtering af udskudt skat og budgetteringsmetoder!

Fagligt indhold 

Med kendskab til og teori om momslovgivningen i relation til ejendomstransaktioner og driftsmæssige dispositioner, bliver du i stand til at anvende optimale modeller i relation til overdragelse af ejendomsselskaber eller ejendomstransaktioner.

Du lærer om håndtering og påvirkning af udskudt skat ved forskellige regnskabspraksis i årsrapporten samt prisfastsættelse af denne, når det er ejendomsselskabet som overdrages.

Du får viden om:

  • budgetteringsmetoder og budgettets informationsværdi
  • reglerne om skattemæssige afskrivninger for investeringsejendomme
  • moms- og skattemæssige forhold ved omstrukturering af en ejendomskoncern, herunder konsekvenserne af tilbudspligt og tinglysning
  • honorarets påvirkning af salg af ejendom kontra salg af ejendomsselskab.

Udbytte

I fagligt og tværfagligt samarbejder er du i stand til at vurdere og formidle problemstillinger, hvor du selvstændigt kan vurdere, hvornår revisor eller rådgiver skal involveres, og hvilke data der særligt skal efterspørges, når der skal fastlægges, om en ejendom/selskabstransaktion bliver momspligtig.

Efter Vurdering af ejendomsselskaber og ejendomstransaktioner kan du:

  • identificere hvilke teoretiske og praksisnære modeller, som skal anvendes, når der skal fastlægges, om salg af en ejendom/grund er med moms eller uden moms, herunder kunne anvende moms korrekt ved langt de fleste situationer
  • vurdere konsekvenser ved skift af strategi fra salg til udlejninger, herunder aktivt kunne forstå de afledte konsekvenser samt have en forståelse for momsreguleringsforpligtelse i øvrigt
  • håndtere reglerne omkring momsreguleringsforpligtelse, herunder hvornår køber kan overtage ”momsreguleringsforpligtelse i positiv form”, således at der kan opnås et merafkast på ejendommen.

Niveau

Modulet hører under Diplomuddannelse i vurdering og ejendomsinvestering og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Vurdering af ejendomsselskaber og ejendomstransaktioner er et valgfrit fag.

Målgruppe

Diplommoduet er til dig, som arbejder eller vil arbejde med vurdering af ejendomsselskaber, hvor du medtænker faktorer som momsreguleringsforpligtelse og udskudt skat. 

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Jesper Ussing Hjort, chefkonsulent Vejleder inden for økonomiske akademi- og diplomuddannelser samt realkompetencevurdering
Susanne Hansen Sekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Se datoer

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb