Vurdering af erhvervsejendomme og internationale vurderingsprincipper

Diplommodul

Få færdigheder til at indhente og analysere data, så du kan foretage relevante beregninger for erhvervsejendomme efter de mest anvendte metoder og på baggrund af driftsbudget, lejelister/lejekontrakter og markedsdata.

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Lær om internationale vurderingsprincipper!

Fagligt indhold

Før du kan påtage dig ansvar for vurdering af erhvervsejendomme og udfærdige vurderingsrapporter, skal du lære om de værktøjer og forudsætninger, som udarbejdelse af en kvalitets vurderingsrapport kræver.

Du bliver derfor undervist i det juridiske grundlag; planloven, miljølovgivningen, naturbeskyttelsesloven, udstykningsloven, så du udvider din forståelse for markedsforholdende for erhvervsejendomme.

Du får viden om:

  • vurderingsgrundlag i form af lejeoversigter, driftsbudgetter m.v.
  • beregning ved brug af de mest anvendte metoder den afkastbaserede model samt Discounted Cash Flow (DCF)
  • de materialer, byggeteknikker og tilhørende omkostninger, der udgør det byggetekniske grundlag for vurdering af erhvervsejendomme
  • regler for regulering af fast ejendom herunder reglerne i planloven, miljølovgivningen, naturbeskyttelsesloven.

Udbytte

Du lærer at udarbejde lejeoversigt og driftsbudget på baggrund af lejekontrakter og markedsnormer, hvorefter du kan påtage dig vurderingsopgaver, herunder udarbejdelse af vurderingsaftale, valg af vurderingstema mv.

Efter Vurdering af erhvervsejendomme og internationale vurderingsprincipper kan du:

  • indhente og analysere markeds- og ejendomsdata til brug for vurdering af erhvervsejendomme
  • foretage, beregne og opstille værdiansættelse af erhvervsejendomme ved brug af metoderne for den afkastbaserede model samt Discounted Cash Flow (DCF).

Niveau

Modulet hører under Diplomuddannelse i Vurdering og ejendomsinvestering og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Vurdering af erhvervsejendomme og internationale vurderingsprincipper er et obligatorisk modul.

Målgruppe

Diplommodulet er til dig, som vil arbejde med vurdering af erhvervsejendomme.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Jesper Ussing Hjort, chefkonsulent Vejleder inden for økonomiske akademi- og diplomuddannelser samt realkompetencevurdering
Susanne Hansen Sekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Se datoer

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb