Vurdering af igangværende virksomheder

Diplommodul

Lær om de mægler-etiske regler og få kompetencer til at analysere data, så du kan vurdere en igangværende virksomhed i lejede lokaler eller i egne lokaler samt igangværende mindre erhvervsvirksomhed.

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Forstå budgetlægning og driftsregnskaber!

Fagligt indhold 

Du får den nødvendige viden og redskaber til at analysere de data, der er nødvendige for at kunne vurdere en igangværende virksomhed i lejede lokaler, i egne lokaler, i et butikscenter og en igangværende mindre erhvervsvirksomhed.

Du lærer om:

  • budgetlægning, herunder hvordan et driftsregnskab skal opbygges og læses
  • de momsretslige regler i relation til fast ejendom
  • håndtering af ejendomsporteføljer med fokus på både momspligtig leje og momsfrie leje.

Udbytte

Med Vurdering af igangværende virksomheder kan du gennemskue et regnskab for en lejer, virksomhed samt analysere de data, der er nødvendige for at kunne vurdere en igangværende virksomhed i lejede lokaler, i egne lokaler, i et butikscenter og en igangværende mindre erhvervsvirksomhed.

Du kan analysere skattemæssige aspekter ved forskellige transaktionstyper og kunne gennemskue væsentlige forhold og risici, samt håndtere split moms i relation til værdiansættelse af ejendomsporteføljer, hvor der både indgår momspligtige lejemål og momsfrie lejemål.

Niveau

Vurdering af igangværende virksomheder lærer dig om værdiansættelse af forskellige typer af virksomheder, momsmæssige udfordringer og forskellige værdiansættelsesmetoder, så du kan rådgive om salg og belåning af en igangværende virksomhed.

Modulet hører under Diplomuddannelsen i Vurdering og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag.

Målgruppe

Diplommodulet er for dig med relevanterhvervserfaring, som vil lære mere om driftsregnskab, udskudt skat og budgetlægning.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Jesper Ussing Hjort, chefkonsulent Vejleder inden for økonomiske akademi- og diplomuddannelser samt realkompetencevurdering
Susanne Hansen Sekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Se datoer

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb