Logopædi

Diplomuddannelse

PD i Logopædi kvalificerer til at arbejde ud fra et helhedsperspektiv, hvor en målrettet logopædisk indsats sigter mod øget trivsel, læring og deltagelsesmuligheder for børn, unge eller voksne jf. gældende lovgivning og konventioner.

Uddannelsen kvalificerer ligeledes til at bringe det logopædiske perspektiv ind i det tværprofessionelle samarbejde.

Uddannelsesretningen er en del af den pædagogiske diplomuddannelse (PD).

Skab værdi med en logopædi diplomuddannelsen

Som logopæd er du med til at skabe værdi, ved at forbedre kommunikationen, hvilket forbedre den enkeltes livssituation, trivsel, læring og udviklingsmuligheder. 

Med en Logopædi diplomuddannelse opnår du viden omkring sprogtilegnelse, sprogudvikling, lingvistik, udviklingsdiversitet og klassifikation af logopædiske vanskeligheder.

En PD i logopædi giver ligeledes et indblik i hvilke komplekse årsagssammenhænge der ofte har betydning for typisk og atypisk sprogtilegnelse, samt giver en forståelse for den sammenhæng der er mellem almen-, special- og logopædiske indsatser. 

Bliv klogere på logopædi diplomuddannelsen

På uddannelsen til logopæd/talepædagog bliver du klædt på til

  • At varetage logopædiske arbejdsfunktioner i såvel almenpædagogiske dagtilbud som i skoler
  • At indgå i logopædisk arbejde i specialiserede læringsmiljøer og på bosteder for børn og voksne med særlige behov
  • At varetage opgaver i kommunalt regi som fx. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) eller på kommunikationscentre for voksne ramt af fx afasi, dysartri eller stammen og høretab.

Målgruppe

Uddannelsen er målrettet personer som arbejder, eller ønsker at arbejde, som talepædagog, støttepædagog, specialpædagogisk konsulent eller inden for andre specialpædagogiske områder.

Steffen Skovdal, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling af diplom- og akademiuddannelser på det pædagogiske område
Anne Katrine Meldgaard Philipsen Studiesekretær

Moduler og opbygning

15 ECTS Obligatoriske moduler
30 ECTS Valgfrie moduler
15 ECTS Afgangsprojekt

Uddannelsen er en Pædagogisk diplomuddannelse, som omfatter 60 ECTS og består af seks moduler. Heraf to obligatoriske og tre valgfrie moduler samt et afgangsprojekt.

For at kvalificere dig til funktionen som Talepædagog/Logopæd skal du, ud over de obligatoriske moduler, tage de retningsbestemte moduler 1: Sproglige vanskeligheder og 2: Talevanskeligheder.

Moduloversigt

Moduler uden planlagt holdstart

Klik på modulet for at skrive dig op og få besked, når du kan tilmelde dig

Adgangskrav

For at tage et diplommodul skal du opfylde to krav.

  1. En uddannelse svarende til mindst en kort eller- mellemlang videregående uddannelse.
  2. To års relevant erhvervserfaring - efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Opfylder du ikke adgangskravene

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du søge ind på baggrund af dine erfaringer.

Her skal du søge om en realkompetencevurdering, hvor du får vurderet dine reelle kompetencer i forhold til en bestemt uddannelse.

Dine reelle kompetencer består af færdigheder fra arbejdsliv, skolegang, kurser og fritidsliv.

Realkompetencevurdering

Ansøgning

Du tilmelder dig elektronisk på det enkelte modul. Husk at vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

60.000 - 85.000 kr., afhængig af hvilke moduler du vælger.
Du betaler hvert modul for sig.

Der er gode muligheder for at få hele eller dele af en efteruddannelse betalt.

Tilskud til efteruddannelse

Steffen Skovdal, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling af diplom- og akademiuddannelser på det pædagogiske område
Anne Katrine Meldgaard Philipsen Studiesekretær

Book en gratis vejledningssamtale med vores vejleder