Logopædi

Diplomuddannelse

PD i Logopædi kvalificerer til at arbejde ud fra et helhedsperspektiv, hvor en målrettet logopædisk indsats sigter mod øget trivsel, læring og deltagelsesmuligheder for børn, unge eller voksne jf. gældende lovgivning og konventioner. Uddannelsen kvalificerer ligeledes til at bringe det logopædiske perspektiv ind i det tværprofessionelle samarbejde.

Uddannelsesretningen er en del af den pædagogiske diplomuddannelse (PD).

Skab værdi med en logopædi diplomuddannelsen

Som logopæd er du med til at skabe værdi, ved at forbedre kommunikationen, hvilket forbedre den enkeltes livssituation, trivsel, læring og udviklingsmuligheder. 

Med en Logopædi diplomuddannelse opnår du viden omkring sprogtilegnelse, sprogudvikling, lingvistik, udviklingsdiversitet og klassifikation af logopædiske vanskeligheder. En PD i logopædi giver ligeledes et indblik i hvilke komplekse årsagssammenhænge der ofte har betydning for typisk og atypisk sprogtilegnelse, samt giver en forståelse for den sammenhæng der er mellem almen-, special- og logopædiske indsatser. 

Bliv klogere på logopædi diplomuddannelsen

På uddannelsen til logopæd/talepædagog bliver du klædt på til

  • At varetage logopædiske arbejdsfunktioner i såvel almenpædagogiske dagtilbud som i skoler
  • At indgå i logopædisk arbejde i specialiserede læringsmiljøer og på bosteder for børn og voksne med særlige behov
  • At varetage opgaver i kommunalt regi som fx. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) eller på kommunikationscentre for voksne ramt af fx afasi, dysartri eller stammen og høretab.

Målgruppe

Uddannelsen er målrettet personer som arbejder, eller ønsker at arbejde, som talepædagog, støttepædagog, specialpædagogisk konsulent eller inden for andre specialpædagogiske områder.

Indhold og niveau

Uddannelsen er en Pædagogisk diplomuddannelse, som omfatter 60 ECTS og består af seks moduler. Heraf to obligatoriske og tre valgfrie moduler samt et afgangsprojekt.

Uddannelsen kan gennemføres på deltid over maksimalt seks år.

Fag

Obligatoriske moduler (samlet 15 ECTS)

3 valgfrie moduler (samlet 30 ECTS)

For at kvalificere dig til funktionen som Talepædagog/Logopæd skal du, ud over de obligatoriske moduler, tage de retningsspecifikke moduler 1: Sproglige vanskeligheder og 2: Talevanskeligheder.

Som dit tredje valgmodul kan du vælge et modul inden for retningen PD i Logopædi eller et andet valgmodul fra PD eller øvrige diplomuddannelser.

På Pædagogisk Diplomuddannelse i Logopædi udbyder UCL modulet Skriftligsproglige vanskeligheder i relation til dysleksi, som tredje valgmodul:

Afgangsprojekt (15 ECTS)

Steffen Skovdal, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling af diplom- og akademiuddannelser på det pædagogiske område
Anne Katrine Meldgaard Philipsen Studiesekretær
Optagelse - kontakt

Kontakt UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:

Adgangskrav, Ansøgningsprocedure eller Optagelse

Du kan ringe til os på tlf:
6318 3333

Mandag: 13.00-15.00
Tirsdag: 10.00-12.00
Onsdag: 13.00-15.00
Tors -og fredag: 10.00-12.00

Mail til optagelsen:
optagelse@ucl.dk

Optagelse og vejledning

OBS!: Optagelsen holder lukket 19. maj.

Book en gratis vejledningssamtale med vores vejleder